Zhe Qiu Head of Global China Services in CEE

Zhe Qiu

Zhe jest managerem zespołu China Desk dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej w Mazars. Do jego głównych zadań należy wspieranie inwestorów z Chin planujących inwestycje w tym regionie, a także pomaganie firmom europejskim w ich projektach rozwojowych na rynki azjatyckie.

Pracując przez ponad 8 lat z wiodącymi firmami rachunkowymi i doradczymi na Bliskim Wschodzie, Cyprze i w Stanach Zjednoczonych, zyskał duże doświadczenie w dziedzinie międzynarodowego planowania podatkowego, przepisów podatkowych i audytu zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz US GAAP. Ma bogate doświadczenie w świadczeniu usług dla chińskich klientów, pomagając im w zakładaniu biznesu na lokalnych rynkach oraz dostarczaniu usług audytorskich i podatkowych zgodnych z lokalnymi przepisami.

Zhe ukończył studia na kierunku audyt międzynarodowy i jest absolwentem Uniwersytetu Nanjing Audit w Chinach. Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie rachunkowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton. Jest członkiem ACCA od 2010 roku oraz licencjonowanym biegłym rewidentem w stanie Nowy Jork, USA.