Pawel Badowski Manager, Konsulting

Paweł Badowski

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie usług audytorskich i doradczych świadczonych bankom, firmom leasingowym i nieruchomościowym. Brał udział w licznych analizach due diligence przeprowadzanych dla inwestorów zagranicznych rozpoczynających działalność na polskim rynku. Jest również doświadczonym specjalistą w zakresie oceny procedur kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw.

Paweł jest absolwentem Wydziału Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował też na Wydziale Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł MBA nadany przez HEC School of Management w Paryżu.