Monika Kaczorek Partner Mazars

Monika Kaczorek

Z firmą jest związana od 1994 roku. Monika Kaczorek jest biegłym rewidentem oraz doradcą podatkowym. Posiada rozległą wiedzę z zakresu zarówno polskich, jak i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF, US GAAP).
Jest także doświadczonym specjalistą w zakresie międzynarodowych projektów Mazars związanych z audytem ustawowym, operacjami fuzji i przejęć oraz due diligence. Bierze udział w pracach ekip eksperckich w arbitrażach międzynarodowych. Jest prelegentem na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach. W ciągu 23 lat pracy w Mazars doradzała wielu polskim i międzynarodowym spółkom z różnych sektorów gospodarki, głównie instytucjom finansowym i spółkom giełdowym.

Monika Kaczorek jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Chcesz wiedzieć więcej?

Strony związane z: Monika Kaczorek

O nas

Usługi

Branże

Aktualności