Monika Kaczorek Partner Mazars

Monika Kaczorek

Z firmą jest związana od 1994 roku. Monika Kaczorek jest biegłym rewidentem oraz doradcą podatkowym. Posiada rozległą wiedzę z zakresu zarówno polskich, jak i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF, US GAAP). 
Jest także doświadczonym specjalistą w zakresie międzynarodowych projektów Mazars związanych z audytem ustawowym, operacjami fuzji i przejęć oraz due diligence. Bierze udział w pracach ekip eksperckich w arbitrażach międzynarodowych.

Przez szereg lat była członkiem Mazars IFRS Task Force oraz członkiem Komitetu ds. polskiej wersji MSSF. Jest prelegentem na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach.

W ciągu blisko 25 lat pracy w Mazars doradzała wielu polskim i międzynarodowym spółkom z różnych sektorów gospodarki, głównie instytucjom finansowym, spółkom z sektora obronnego, konsultingowego, technologicznego, telekomunikacyjnego i spółkom giełdowym.

Monika Kaczorek pełni funkcję zastępcy prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zasiada w kapitule konkursu the Best Annual Report organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków, którego celem jest promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporządzone według MSSF.

Chcesz wiedzieć więcej?

Strony związane z: Monika Kaczorek