Joanna Stygar Partner, Dział Audytu

Joanna Stygar

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa w dziedzinie audytu i rachunkowości dla przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarczych zdobyte m.in. w firmie z tzw. „wielkiej czwórki” w Polsce i w Niemczech. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim oraz jest doskonale zaznajomiona z kulturą i sposobem prowadzenia interesów przez przedsiębiorców z Niemiec.

Joanna absolwentką Europejskiego Uniwersytetu Viadrina w Niemczech (Frankfurt/O) oraz podyplomowych studiów Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Joanna jest członkiem organizacji biegłych rewidentów w Wielkiej Brytanii - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Chcesz wiedzieć więcej?