Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wypełnianie obowiązków podatkowych

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy prowadzeniu ksiąg, możemy zapewnić dotrzymanie miesięcznych i rocznych terminów, optymalizując koszty i czas. Mogą Państwo liczyć na nasze regularne wsparcie zarówno w kwestiach związanych z bieżącym prowadzeniem ksiąg, przygotowaniem sprawozdań finansowych, jak i przeglądami ksiąg na koniec roku.

Dzięki wielopoziomowemu procesowi wykonywania prac i jego regularnej kontroli, możemy zaoferować naszym klientom najwyższej jakości kompleksowe rozwiązania obejmujące następujące usługi:

  • Prowadzenie księgowości dla firm o różnych profilach działalności, wielkości i formach prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i VAT,
  • Outsourcing wybranych procesów księgowych (np. majątek trwały, rozliczanie zaliczek, prowadzenie rozrachunków z personelem, dostawcami, odbiorcami),
  • Wsparcie przy zamknięciach ksiąg i sporządzaniu deklaracji podatkowych (VAT, CIT) i ich korekt,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  • Nadzór księgowy nad pracami Państwa zespołu,
  • Przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych oraz wyprowadzanie zaległości,
  • Opracowanie uregulowań wewnętrznych z zakresu rachunkowości (polityka rachunkowości, plan kont i usprawnienie istniejących procedur księgowych),
  • Reprezentowanie klientów w kontaktach z urzędami skarbowymi i innymi instytucjami sprawującymi kontrolę w zakresie rozliczeń budżetowych.

W celu zapewnienia naszym klientom najlepszych rozwiązań finansowo-księgowych, korzystamy z oprogramowania EXACT wyposażonego w zaawansowane funkcje umożliwiające dostosowanie informacji finansowej do potrzeb klienta i pozwalającego na obsługę w kilku językach, jak również na automatyczne pobieranie informacji z innych baz danych. Nasi pracownicy posiadają doświadczenie w obsłudze również innych programów księgowych. Na życzenie klienta prowadzimy księgi rachunkowe także w jego siedzibie z wykorzystaniem jego systemu finansowo-księgowego.software.