Doradztwo rachunkowe i finansowe

Mazars zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów – biegłych rewidentów oraz pracowników posiadających uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wspomagają ich licencjonowani doradcy podatkowi Mazars.

Jeżeli Państwa firma przechodzi okres zmian, specjaliści Mazars pomogą Państwu zreorganizować procesy księgowe, np. w odniesieniu do obowiązujących lub znowelizowanych przepisów oraz w odniesieniu do zarządzania ryzykiem. Mogą Państwo również na nas polegać w sprawach związanych z organizacją struktur księgowości wewnętrznej i spełnienia wymogów odpowiednich standardów.