Mazars w Europie Środkowo-Wschodniej

Mazars w Europie Środkowo - Wschodniej jest prawdziwie zintegrowanym regionem, w którym lokalni eksperci działają jak jeden zespół. Ta unikalna struktura zapewnia bezproblemową i nieograniczoną barierami międzynarodowymi obsługę.

PODSTAWOWE FAKTY I LICZBY - MAZARS W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ