Due diligence

Przeglądy due diligence w przypadku nabycia i sprzedaży przedsiębiorstwa.

Przegląd due diligence w przypadku nabycia

W trakcie operacji nabycia istotna jest analiza wszelkich kwestii związanych z przedmiotem transakcji, ocena jego poprzednich wyników oraz poznanie prognozy, identyfikacja ryzyka związanego z tą transakcją i zrozumienie, na jakiej podstawie jest ustalana cena nabycia.

Mazars może pomóc w:

 • Zrozumieniu wyników spółki będącej przedmiotem nabycia
 • Rozpoznaniu i analizie głównych czynników mających wpływ na cenę nabycia
 • Rozpoznaniu potencjalnego ryzyka
 • Maksymalizacji sytuacji finansowej i podatkowej
 • Sporządzeniu klauzul dotyczących korekty ceny, gwarancji oraz odszkodowań i ich wdrożeniu
 • Przeprowadzeniu audytu po operacji nabycia w celu przygotowania bilansu otwarcia

Przegląd due diligence w przypadku sprzedaży

Mazars może usprawnić proces sprzedaży w celu uzyskania maksymalnego zysku na tej operacji.

Pomagamy przygotować się do sprzedaży spółki lub linii działalności, aby uzyskać najlepszą cenę. Zapewniamy dobry przepływ informacji i umożliwiamy podjęcie właściwych decyzji, ściśle przestrzegając zasad poufności.

Nasze usługi obejmują:

 • Rozpoznanie i uszeregowanie czynników przyczyniających się do wzrostu wartości firmy
 • Sporządzenie informacji finansowej pro forma
 • Analizę ostatnich wyników oraz przygotowanie lub przegląd biznes planu
 • Uporządkowanie i administrację danych w celu prezentacji informacji
 • Doradztwo w każdej fazie negocjacji
 • Maksymalizację sytuacji finansowej i podatkowej
 • Sporządzeniu klauzul dotyczących korekty ceny, gwarancji oraz odszkodowań
 • Wsparcie w razie ewentualnych spraw spornych i roszczeń