Usługi transakcyjne

Nasze zespoły współpracują z Państwem, żeby przeprowadzić analizę finansową, która pomoże Państwu w podejmowaniu decyzji podczas krytycznych etapów projektu. Nasi specjaliści mają praktyczne doświadczenie, dzięki czemu mogą świadczyć Państwu najlepsze doradztwo przez cały czas transakcji.

Jeżeli transakcje zostaną przeprowadzone pomyślnie, mogą przynieść istotną korzyść dla organizacji. Oceniamy finansowe uzasadnienie projektu, cenę zakupu, gwarancję lub umowę w celu zagwarantowania jak najlepszego przebiegu transakcji. 

Główne korzyści z naszych usług

  • Dogłębna wiedza techniczna i sektorowa.
  • Bliska współpraca z Państwa zespołem i wspieranie Państwa przez cały proces.
  • Nasze zespoły pracują płynnie przy transakcjach transgranicznych zapewniając jeden zespół ds. projektu ze spójną metodologią. 

Usługi

  • Analiza due diligence po stronie nabywcy: Nasze usługi pomagają zwiększyć wartość dodaną, a minimalizują ryzyko dzięki wnikliwej i eksperckiej analizie, która pozwoli Państwu podjąć świadomą decyzję.
  • Wsparcie sprzedającego/Analiza due diligence po stronie sprzedającego: Pomagamy przyspieszyć i kontrolować proces zbycia, określając główne obszary ryzyka i zarządzając nimi na wczesnym etapie procesu, co pozwoli Państwu osiągnąć zakładane cele.
  • Proces wyodrębnienia i partnerstwa: Nasz zespół sporządza projekty wyodrębnienia przedsiębiorstwa w celu tworzenia wartości.
  • Diagnoza finansowa i przegląd biznes planu: Przeprowadzamy niezależny przegląd Państwa budżetów i prognoz.
  • Kwestie wynikające po nabyciu: Nasz zespół ma know-how i fachową wiedzę, żeby wspierać Państwa w fazie po nabyciu i pomóc Państwu osiągnąć wzrost i synergie kosztowe.