Doradztwo transakcyjne: skuteczne przejęcie firmy w Europie Środkowo-Wschodniej

Jeden zintegrowany zespół specjalistów Mazars z Europy Środkowo-Wschodniej poprowadzi Państwa nie tylko przez całą transakcję, lecz również zapewni wsparcie wykraczające poza konkretną fazę, a nawet poza ramy samej transakcji. Nasi specjaliści wezmą pod uwagę przede wszystkim Państwa potrzeby biznesowe i sektorowe.

Czy planują Państwo nabycie firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej?

Czy potrzebują Państwo doradztwa w zakresie finansowania projektu?

Czy poszukują Państwo wsparcia transakcyjnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej?

• Dzięki prawdziwie zintegrowanej sieci partnerstwa Mazars, jesteśmy w stanie zapewnić sprawną koordynację i jeden punkt kontaktowy w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a nawet na całym świecie. 

• Cenimy informacje zwrotne, dlatego nasz zespół rozmawia z klientami i na bieżąco przekazuje informacje w trakcie całego procesu.

Doświadczenie Mazars w zarządzaniu transakcjami w zakresie finansów korporacyjnych może pomóc Państwa firmie w identyfikowaniu najlepszych celów akwizycyjnych i doprowadzeniu do pomyślnego zakończenia transakcji.

Usługi, które świadczymy dla naszych klientów obejmują:

  • Obsługę od momentu pierwszego podejścia do transakcji
  • Przegląd due diligence
  • Konstruowanie oferty z uwzględnieniem takich kwestii jak: opodatkowanie, zobowiązania emerytalne, prawa pracownicze, wynagrodzenia płatne z góry, możliwości otrzymania akcji danej firmy przez pracowników tej firmy jako formy wynagrodzenia, umowy sprzedaży akcji 
  • Prezentacje dla kadry zarządzającej

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyzwań rynku M&A w Europie Środkowo-Wschodniej, naszych usług doradczych po stronie kupującego w tym regionie, doświadczenia i referencji

Pobierz broszurę

W razie potrzeby omówienia Państwa szczegółowych wymagań, prosimy o kontakt z członkiem naszego zespołu.

Dokument

Transaction advisory CEE

Transaction advisory CEE