Forensic i dochodzenia w sprawach nadużyć

Zespół Forensic i Dochodzeń w Sprawach Nadużyć Gospodarczych Mazars działa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści w zakresie dochodzeń w sprawach nadużyć gospodarczych i finansowych, posiadających doświadczenie w różnych dziedzinach, obszarach i krajach oraz będących w stanie rozwiązywać sprawy wykraczające poza granice jednego kraju.

Czy obawiasz się następujących możliwości?

 • Podejrzewasz niezgodne z procedurami lub nieuczciwe zachowania w swojej firmie? Potrzebujesz audytu gospodarczego?
 • Potrzebujesz pomocy lub wsparcia w zakresie ustalenia i zebrania dowodów, określenia osób odpowiedzialnych za nadużycie lub niestandardowe zachowanie lub wyliczenie szkód spowodowanych nieuczciwym zachowaniem?
 • Podejrzewasz, że w Twojej firmie zostały podpisane niekorzystne lub nierentowne kontrakty?
 • Martwisz się skutecznością wdrożonych lub planowanych mechanizmów kontroli w zakresie zapobiegania i wykrywania przestępczości finansowej, nadużyć lub zachowań niezgodnych z procedurami?
 • Czy dotychczasowy mechanizm identyfikowania wskaźników niezgodnego z procedurami lub nieuczciwego zachowania jest niewystarczający?
 • Prowadzisz spór gospodarczy w Czechach lub za granicą?
 • Martwisz się, czy wymogi prawne i regulacyjne są przestrzegane i wdrożone?
 • Potrzebujesz wsparcia podczas wprowadzania analiz danych elektronicznych?
 • Masz obawy dotyczące pracowników – ich zachowania, uczciwości, rzetelności?

Nasi specjaliści w zakresie forensic i dochodzeń nadużyć gospodarczych pomogą Ci znaleźć rozwiązania wymienionych wyżej problemów.

Dzięki bogatemu doświadczeniu uzyskanemu podczas realizacji usług doradczych w różnych obszarach, dziedzinach i krajach, Mazars może zapewnić swoim klientom kompleksowe usługi o globalnym zasięgu zgodnie z obecnymi wymaganiami przedsiębiorstw.

Dział Forensic i Dochodzeń Nadużyć Gospodarczych Mazars oferuje usługi w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w następujących dziedzinach:

Przestępczość finansowa

 • Dochodzenie w sprawie nadużyć finansowych
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć
 • Gospodarcza analiza Due Diligence
 • Ryzyko korupcji

Wsparcie w zakresie sporów i procesów sądowych

 • Wsparcie w rozstrzyganiu sporów
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Usługi biegłych sądowych

Wsparcie w postępowaniu upadłościowym

 • Dochodzenie w zakresie nadużyć związanych z upadłością i zbieranie materiału dowodowego
 • Analizy w zakresie przenoszenia aktywów, analizy zadłużenia, szczegółowe analizy wybranych transakcji, weryfikacja kosztów postępowania upadłościowego, itp.
 • Przetwarzanie i analiza danych księgowych dla syndyków masy upadłościowej I prawników zaangażowanych w postępowanie upadłościowe
 • Zbieranie informacji na temat przedsiębiorstw lub osób fizycznych

Ład korporacyjny i zgodność z przepisami (Governance & Compliance)

 • Analiza zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi (np. wymogi dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych („FCPA”) lub brytyjska ustawa antykorupcyjna („UKBA”))

Techniki analityczne i ekspertyzy forensic

 • Analizy danych elektronicznych, ich modelowanie i przekształcanie
 • Eksploracja danych – wyszukiwanie istotnych danych w dużych zbiorach danych

Wywiad korporacyjny

 • Przeglądy dotyczące uczciwości i reputacji
 • Weryfikacja historii zatrudnienia i kwalifikacji kandydatów do pracy