Usługi Forensic i Dochodzeń w sprawie Nadużyć Gospodarczych

Nasz Dział Forensic i Dochodzeń w sprawie Nadużyć Gospodarczych oferuje szeroki zakres usług na całym świecie. Nasz zespół ma duże doświadczenie w realizacji dochodzeń wysokiej jakości, terminowo i efektywnie kosztowo, świadczeniU doradztwa, ekspertyz i zeznań biegłych w zakresie kwestii finansowych i księgowych.

Usługi Forensic i Dochodzeń w sprawie Nadużyć Gospodarczych wymagają dyskretnych ekspertów o szerokiej wiedzy specjalistycznej. Dokładna wiedza na temat kroków, które należy podjąć jest kluczowa, żeby pożądany rezultat został osiągnięty. 

Główne korzyści z naszych usług

  • Biegli i specjaliści w zakresie dochodzeń, którzy składali dowody w postępowaniach sądowych i arbitrażowych i prowadzili kompleksowe dochodzenia wewnętrzne.
  • Utrzymywanie ciągłości działalności, poufności i dobrego imienia klienta.
  • Podejście dostosowane do potrzeb klienta przy wsparciu międzynarodowej sieci działającej płynnie ponad granicami.

Usługi

  • Usługi Forensic i Dochodzeń w sprawie Nadużyć Gospodarczych: Realizujemy przeglądy w zakresie nadużyć, łapówkarstwa, korupcji, przetargów/zmowy przetargowej, zagadnień antymonopolowych, śledzenia i odzyskiwania aktywów i prania brudnych pieniędzy.
  • Technologia w zakresie forensic: Wykorzystujemy technologie, żeby wesprzeć dochodzenia i procesy sądowe, w tym obrazowanie sądowe urządzeń cyfrowych, przetwarzanie danych, przechowywanie danych na komputerach przenośnych lub hosting danych i e-recenzja.
  • Biegli sądowi: Wystepujemy jako wyznaczony przez strony jeden łączny biegły lub fachowy doradca w sporze sądowym, międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym lub podczas procedur alternatywnego rozwiązywania sporów.