Ceny transferowe

W dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych oraz systematycznie zwiększającej się liczbie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi zarówno międzynarodowymi jak i krajowymi, kluczowym celem doradztwa oferowanego przez Zespół Cen Transferowych Mazars jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego realizowanych przez Klientów operacji finansowych i gospodarczych.

Wsparcie Mazars w tym zakresie obejmuje całe spektrum usług począwszy od przeglądu rozliczeń w transakcjach z podmiotami powiązanymi i oceny istniejących ryzyk podatkowych z nimi związanych poprzez doradztwo w zakresie definiowania polityki cen transferowych oraz wyboru odpowiedniej metody określania cen transferowych z punktu widzenia zarówno założeń biznesowych, jak i obowiązujących krajowych i międzynarodowych regulacji w kwestii cen transferowych, po weryfikację lub przygotowanie projektów umów pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz opracowywanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi (zgodnie z postanowieniami art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Nasza pomoc w wycenie transakcji między podmiotami powiązanymi obejmuje w szczególności opracowania wewnętrznych, jak i zewnętrznych analiz porównawczych transakcji, pomocnych zarówno na etapie planowania rozliczeń, jak również obrony stosowanych rozwiązań w grupie kapitałowej. W oparciu o zgromadzone doświadczenie proponujemy wsparcie w wypracowywaniu i wdrożeniu rozwiązań systemowych / wewnętrznych procedur w zakresie cen transferowych (m.in. opracowania i aktualizacji dokumentacji, gromadzenia dowodów potwierdzających uzyskanie świadczeń niematerialnych i/lub uzasadniających ujęcie jako kosztów podatkowych obciążeń z tego tytułu, a także uzasadniających rynkowy charakter transakcji i jej wyceny), których implementacja istotnie ogranicza ryzyko podatkowe.

W związku z coraz częstszymi i bardziej szczegółowymi kontrolami w zakresie cen transferowych, proponujemy Klientom również asystę w trakcie prowadzonej kontroli podatkowej (skarbowej) / postępowaniu podatkowym, w tym wsparcie merytoryczne doświadczonych ekspertów Mazars oraz pomoc w przygotowaniu wyjaśnień i dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika na potrzeby obrony. 

Organizujemy także szkolenia poświęcone problematyce cen transferowych, jak również praktyczne warsztaty indywidualnie dostosowywane do potrzeb i wymagań Klienta. 

Aby pomóc naszym międzynarodowym Klientom w zidentyfikowaniu i porównaniu wymogów dotyczących Cen Transferowych i CbCR w różnych krajach, Mazars opracował dwie bazy danych online.

Obydwie bazy są dostępne po kliknięciu poniżej.

Przepisy dotyczące CT

CbCR

Chcesz wiedzieć więcej?

Powiązane treści

Ceny transferowe 2020

Przypominamy o obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. oraz informujemy, że od 2020 r. do dokumentowania transakcji dokonanych między podmiotami powiązanymi zastosowanie znajdą obowiązkowo nowe przepisy (podatnik nie będzie mógł już zatem dokonać wyboru, według jakich zasad sporządza dokumentację TP, tj. poprzednich czy obecnie obowiązujących).