Ceny transferowe

W dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych oraz systematycznie zwiększającej się liczbie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi zarówno międzynarodowymi jak i krajowymi, kluczowym celem doradztwa oferowanego przez Zespół Cen Transferowych Mazars jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego realizowanych przez Klientów operacji finansowych i gospodarczych.

Wsparcie Mazars w tym zakresie obejmuje całe spektrum usług począwszy od przeglądu rozliczeń w transakcjach z podmiotami powiązanymi i oceny istniejących ryzyk podatkowych z nimi związanych poprzez doradztwo w zakresie definiowania polityki cen transferowych oraz wyboru odpowiedniej metody określania cen transferowych z punktu widzenia zarówno założeń biznesowych, jak i obowiązujących krajowych i międzynarodowych regulacji w kwestii cen transferowych, po weryfikację lub przygotowanie projektów umów pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz opracowywanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi (zgodnie z postanowieniami art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Nasza pomoc w wycenie transakcji między podmiotami powiązanymi obejmuje w szczególności opracowania wewnętrznych, jak i zewnętrznych analiz porównawczych transakcji, pomocnych zarówno na etapie planowania rozliczeń, jak również obrony stosowanych rozwiązań w grupie kapitałowej. W oparciu o zgromadzone doświadczenie proponujemy wsparcie w wypracowywaniu i wdrożeniu rozwiązań systemowych / wewnętrznych procedur w zakresie cen transferowych (m.in. opracowania i aktualizacji dokumentacji, gromadzenia dowodów potwierdzających uzyskanie świadczeń niematerialnych i/lub uzasadniających ujęcie jako kosztów podatkowych obciążeń z tego tytułu, a także uzasadniających rynkowy charakter transakcji i jej wyceny), których implementacja istotnie ogranicza ryzyko podatkowe.

W związku z coraz częstszymi i bardziej szczegółowymi kontrolami w zakresie cen transferowych, proponujemy Klientom również asystę w trakcie prowadzonej kontroli podatkowej (skarbowej) / postępowaniu podatkowym, w tym wsparcie merytoryczne doświadczonych ekspertów Mazars oraz pomoc w przygotowaniu wyjaśnień i dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika na potrzeby obrony. 

Organizujemy także szkolenia poświęcone problematyce cen transferowych, jak również praktyczne warsztaty indywidualnie dostosowywane do potrzeb i wymagań Klienta. 

Aby pomóc naszym międzynarodowym Klientom w zidentyfikowaniu i porównaniu wymogów dotyczących Cen Transferowych i CbCR w różnych krajach, Mazars opracował dwie bazy danych online.

Obydwie bazy są dostępne po kliknięciu poniżej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Ceny Transferowe

Ceny transferowe to ceny, po których produkty i usługi sprzedawane są pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi. Jako że większa część handlu międzynarodowego odbywa się pomiędzy takimi firmami, przedział Cen transferowych jest szeroki

Pobierz pdf 388,46 kB

Mazars and CMS joint Brochures 1600 x 700.png

Zmiany w cenach transferowych 2018

Do 30 września 2018 r. większość podatników jest zobowiązania do złożenia oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji cen transferowych dotyczącej transakcji za 2017 r., która spełnia wymagania określone w polskich przepisach. W przypadku spółek, których obroty przekraczają ustawowe progi, z dokumentacji powinno również wynikać, że transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi mają charakter rynkowy.