Bieżące doradztwo podatkowe

Dział Doradztwa Podatkowego Mazars oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi wsparcia merytorycznego we wszelkich obszarach opodatkowania jakie mogą pojawiać się w bieżącej działalności przedsiębiorców.

Klienci korzystający z usług bieżącego doradztwa podatkowego mają do dyspozycji ekspertów podatkowych ze wszystkich dziedzin, do których mogą kierować swoje pytania oraz wątpliwości.

Nasza oferta jest elastyczna. Każdorazowo dostosowujemy formę i zakres naszego wsparcia do potrzeb Klientów.

Korzystanie z bieżącego wsparcia doradców podatkowych pozwala na optymalne zarządzanie kwestiami podatkowymi oraz zapobiega powstawaniu ryzyk podatkowych.