Podatki

Mazars jest globalną, zintegrowaną firmą obecną na największych rynkach świata. Dzięki naszej międzynarodowej obecności rozumiemy złożoność systemów podatkowych we współczesnej globalnej gospodarce.

Świadczymy usługi doradcze zarówno w zakresie podatków lokalnych, jak i międzynarodowych. Współpracujemy z globalnymi przedsiębiorstwami prywatnymi jak również europejskimi spółkami notowanymi na giełdach, ale także z przedsiębiorstwami krajowymi i wybranymi klientami indywidualnymi.

Niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, jesteśmy gotowi służyć Państwu naszą wiedzą.

Oferujemy doradztwo w zakresie zgodności podatkowej oraz inne usługi doradztwa podatkowego świadczone przez nasze (między)narodowe zespoły doradztwa podatkowego. Jesteśmy przygotowani, by służyć Państwu specjalistyczną pomocą, jeśli chodzi o fuzje i przejęcia, ceny transferowe czy nowe operacje finansowe za granicą. Łączymy tę wiedzę z praktyką Grupy Mazars w zakresie orzecznictwa europejskich sądów i doświadczeniem w międzynarodowych transakcjach na rynku nieruchomości.

Eksperci Mazars mogą pomóc Państwu, m.in.:

  • Ustalić optymalną pod względem podatkowym formę prowadzenia działalności za granicą,
  • Ustalić sposób finansowania Państwa działalności za granicą przy zastosowaniu krajowych przepisów prawa podatkowego,
  • Zarządzać efektywną stopą podatku i koordynacją transakcji w czasie,
  • Dostarczyć usługi w zakresie doradztwa podatkowego dla obywateli zagranicznych oddelegowanych do pracy w Polsce

Chcesz wiedzieć więcej?

Podatek u źródła

Report 1600x500.png
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów związanych z nowymi obowiązkami w zakresie podatku u źródła, proponowane przez nas wsparcie obejmuje cały szereg usług począwszy od przeglądu transakcji transgranicznych, analizy i audytu WHT, wdrożenia procedury WHT due diligence, wsparcia w procedurze refundacji na żądanie, wsparcia w uzyskaniu indywidualnej opinii podatkowej WHT oraz wdrożenia wewnętrznego procesu certyfikacji WHT.

WIĘCEJ

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Innovation 1600 x 700.png
Od 1 stycznia 2016 r. polscy przedsiębiorcy (zarówno podatnicy CIT, jak i PIT) uzyskali możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

WIĘCEJ

Central and Eastern European Tax Guide 2019

Global Mobility Services

Global Mobility Services

WIĘCEJ

Bieżące doradztwo podatkowe

Generic 2 1600 per 500px.jpg
Dział Doradztwa Podatkowego Mazars oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi wsparcia merytorycznego we wszelkich obszarach opodatkowania jakie mogą pojawiać się w bieżącej działalności przedsiębiorców.

WIĘCEJ

Doradztwo transakcyjne i projekty due diligence

Our services 1 1600 per 500px
Wsparcie w zakresie doradztwa transakcyjnego obejmuje pełen zakres usług niezbędnych w toku przeprowadzenia transakcji, poczynając od opracowywania optymalnych podatkowo struktur nabycia do wsparcia w przeprowadzeniu i zamknięciu transakcji. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno projekty restrukturyzacyjne, wsparcie po stronie sprzedającego, jak i nabywcy.

WIĘCEJ

Wsparcie przy planowaniu i rozpoczynaniu inwestycji (start-up support)

Media barometer 3th edition 1600x500.png
Z naszego doświadczenia wynika, iż większości problemów oraz ryzyk pojawiających się w działalności gospodarczej naszych Klientów można uniknąć odpowiednio strukturyzując swoje przedsiębiorstwo na etapie rozpoczynania biznesu.

WIĘCEJ

Przeglądy podatkowe, opinie oraz wnioski o interpretacje

Our services 3 1600 per 500px
Dział Doradztwa Podatkowego Mazars proponuje swoim Klientom doradztwo zarówno w postaci kompleksowej analizy ich działalności pod kątem podatkowym, w postaci przeglądów podatkowych, jak i analizę wybranych zagadnień podatkowych w postaci opinii podatkowych.

WIĘCEJ

Ceny transferowe

Split payment 1600 x 700.png
W dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych oraz systematycznie zwiększającej się liczbie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi zarówno międzynarodowymi jak i krajowymi, kluczowym celem doradztwa oferowanego przez Zespół Cen Transferowych Mazars jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego realizowanych przez Klientów operacji finansowych i gospodarczych.

WIĘCEJ