Szkolenia wewnętrzne dla firm

Szkolenia organizowane są na indywidualne zamówienie konkretnej firmy i prowadzone są przez wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę.

 

Tematyka szkoleń obejmuje: prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Szkolenia dopasowane są do aktualnego poziomu wiedzy uczestników a zajęcia prowadzone są w formie wykładu, dyskusji, ćwiczeń oraz rozwiązywania praktycznych zadań.

Prowadząc szkolenie uwzględniamy profil i specyfikę danego przedsiębiorstwa oraz przepisy branżowe i wewnętrzne uregulowania.