Konsolidacja i sprawozdawczość

Nasi eksperci posiadają fachową wiedzą w zakresie konsolidacji danych finansowych i pomogą Państwu uzyskać precyzyjne informacje finansowe.

Nasza oferta w zakresie konsolidacji i sprawozdawczości obejmuje:

  • Konsolidację sprawozdań finansowych i sprawozdawczość korporacyjną,
  • Organizację i zarządzanie projektami,
  • Złożone operacje, również w czasie reorganizacji,
  • Sprawozdawczość do Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego.