Audyt wewnętrzny

Zespół Mazars ds. audytu wewnętrznego ma rozległe doświadczenie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Opracowaliśmy naszą własną metodologię audytu wewnętrznego opartą na ocenie ryzyka.

Możemy przeprowadzić przegląd działu audytu wewnętrznego, ocenić jego skuteczność i usprawnić jego funkcjonowanie stosownie do potrzeb danej działalności.

 

To klient decyduje, w jakim zakresie będzie z nami współpracować – możemy pełnić rolę konsultantów lub pracować razem z personelem klienta.