Audyt finansowy

Audyt finansowy polega przede wszystkim na dostarczaniu wiarygodnej informacji finansowej, ale w Mazars idziemy o krok dalej. Możemy nie tylko sprawdzić, czy cyfry się zgadzają, ale także doradzić w kwestii spójności i rzetelności informacji finansowych.

Poza przeglądem sprawozdań finansowych, możemy również pomóc w poprawie metod sporządzania i przedstawiania informacji gospodarczych i finansowych – w celu skutecznego zarządzania ryzykiem. Daje to lepszy punkt wyjścia do podejmowania strategicznych decyzji i zwiększa przejrzystość wobec udziałowców.

Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy dysponują odpowiednimi narzędziami i metodologią, które pozwalają im dostosować się do potrzeb Państwa firmy. Możemy również wykorzystać szerszą sieć specjalistów – począwszy od aktuariuszy, kontrolerów wewnętrznych, specjalistów od modelowania finansowego i prawników, którzy dostarczą specjalistycznych rozwiązań.