Zarządzanie i usługi IT

Mazars oferuje wsparcie w codziennym prowadzeniu projektów organizacyjnych.
Pomagamy w usprawnianiu procesów biznesowych i systemów zarządzania finansowego począwszy od etapu planowania po wdrożenie.

Możemy zająć się administracją, sprzedażą, zakupami, obszarem HR czy systemami IT. Ponadto ułatwimy Państwu podjęcie ważnych decyzji dzięki analizie systemów i kontroli zarządzania w firmie.

Rozpoczniemy od dogłębnej analizy organizacji w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy i ustalimy plan działania uwzględniając kulturę firmy i styl zarządzania.

Mazars usprawni pracę w firmie poprzez:

  • Wdrożenie celów
  • Optymalizację organizacji i procesów
  • Restrukturyzację metod zarządzania
  • Ewaluację i wzmocnienie kierownictwa firmy
  • Analizę funkcjonowania działu administracyjnego i finansowego
  • Usprawnienie procesów w firmie
  • Wsparcie w dostosowywaniu się do zmian w prawie
  • Mapowanie i przebudowa procesów
  • Stworzenie procedur kontroli wewnętrznej i systemów informacji
  • Pokierowanie działalnością za pomocą tabel i wskaźników zarządzania

 

Czy mają Państwo wrażenie, że brakuje Państwu czasu, żeby zarządzać projektami?

Możemy zająć się zarządzaniem projektowym, określić podział obowiązków oraz koordynować zespół i zarządzać budżetem w celu dotrzymania terminów.

Projekty IT

Mazars zajmuje się projektami IT – zarówno jeśli chodzi o wstępną analizę wymagań, jak i szkolenie personelu w zakresie nowych systemów. Określimy cele i pokierujemy projektem z użyciem odpowiednich narzędzi IT. Oferujemy wsparcie merytoryczne i operacyjne, w tym:

  • Optymalizację istniejących systemów w celu maksymalizowania rentowności
  • Wybór pakietów oprogramowania
  • Outsourcing usługodawców
  • Wsparcie prawne w zakresie umów IT
  • Planowanie nowych systemów informatycznych
  • Strategie migracji
  • Tworzenie i dokumentację nowych procesów
  • Testy i sprawdzanie zgodności
  • Szkolenia
  • Wsparcie operacyjne
  • Plany awaryjne IT i plany ciągłości działania
  • Zarządzanie projektami i zmianami Audyt projektów i świadczenie wsparcia w zakresie odzyskiwania danych

Zarządzanie środowiskiem IT

Możemy pomóc ustrukturyzować organizację i procesy IT, jak również ustanowić procedury kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem poprzez:

  • Analizę funkcjonowania działu IT
  • Reorganizację oraz/lub rekonfigurację procesów systemu informatycznego
  • Wparcie w zakresie bezpieczeństwa IT i ryzyka
  • Wzmocnienie procedur kontroli IT
  • Wsparcie przy wdrażaniu wymogów ustawowych
  • Optymalizację środowiska kontroli IT
  • Niezależne doradztwo dla Zarządu i organów nadzorczych w zakresie efektywnej implementacji nowych systemów IT
  • Przegląd aplikacji IT
  • Doradztwo w obszarze zgodności z wymogami SWIFT Customer Security Programme (SCP)