UK & Ireland Desk

Zjednoczone Królestwo i Irlandia to dwa europejskie kraje o bardzo podobnym systemie podatkowym i prawnym, ze wzajemnymi porozumieniami regulującymi prawo do pracy, życia i podróżowania, a także uznawania kwalifikacji zawodowych audytora i księgowego, które sięgają czasów sprzed Unii Europejskiej, a zatem nie są uwarunkowane od przebiegu Brexitu. Niezależnie od bogatego dziedzictwa językowego kultury celtyckiej obu państw, w biznesie używanym językiem w obu krajach jest angielski, a dodatkowo kraje te łączy silna więź kulturowa. Wszystko to sprawia, że obu krajom przypisujemy jeden zespół, który ma na celu pomaganie klientom ze Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w zakładaniu działalności w Europie Środkowo-Wschodniej i odwrotnie.

Biorąc pod uwagę powyższy ranking, wspólnie oba kraje znalazłyby się na 20 miejscu na świecie pod względem ludności (3. w Europie po Rosji i Niemczech) oraz stałyby się 5 ekonomią (2. w Europie po Niemczech). Pod względem Wskaźnika Rozwoju Społecznego Irlandia zajmuje 5 miejsce, natomiast Zjednoczone Królestwo 14 miejsce.

Mazars w UK

Zjednoczone Królestwo - fakty

Mazars w Wielkiej Brytanii to ponad 140 partnerów i 1700 pracowników w 19 biurach.

Według sondażu Banku Światowego „Doing Business” z 2017 r. Wielka Brytania znajduje się na 7. miejscu w skali globalnej pod względem korzystnych warunków dla przedsiębiorczości. Na podstawie Globalnego Wskaźnika Innowacyjności z 2016 r. Zjednoczone Królestwo jest również trzecim najbardziej innowacyjnym państwem na świecie, a według Raportu Financial Times’ (FDI) oraz OECD’s FDI in Figures 2016 znajduje się ono na pierwszym miejscu w Europie pod względem projektów BIZ ogółem oraz projektów BIZ na rynkach wysokiego wzrostu.

Jedną z zalet zakładania biznesu w Wielkiej Brytanii jest brak biurokracji i duże zaufanie organów administracji do przedsiębiorców – założenie firmy przez Internet trwa tam jeden dzień, a wymagany minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 funt szterling. Co więcej, obciążenia podatkowe w Zjednoczonym Królestwie są znacznie niższe niż w Europie Środkowo-Wschodniej. To główne powody, dla których przedsiębiorcy decydują się na przeniesienie ich przedsiębiorstwa na Wyspy.

Jeżeli Pragną Państwo odnieść sukces na rynkach zagranicznych i wynieść z tego najwięcej korzyści, warto mieć przy sobie zaufanego doradcę. Jako w pełni zintegrowana firma audytorsko-doradcza, Mazars gwarantuje najwyższej jakości usługi w kraju oraz lokalnie w Wielkiej Brytanii.

Mazars w Irlandii

Irlandia - fakty

Mazars w Irlandii posiada biura w Dublinie i Galway. Wykorzystując wiedzę 22 Partnerów i ponad 350 profesjonalistów, cały czas rozwija się, aby zapewnić doskonałą i najwyższą jakość usług.

UK & Ireland Desk 

UK & Ireland Desk Mazars w Polsce powstało, aby wspierać przedsiębiorstwa brytyjskie i irlandzkie w międzynarodowych działaniach oraz aby pomóc firmom z Europy Środkowo-Wschodniej w wejściu na rynek w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii.

UK & Ireland Desk prowadzony jest przez zespół w Polsce, a portfel wspieranych przez nas klientów jest duży i stale rośnie. Wybierając Mazars, otrzymają Państwo wsparcie rodzimych brytyjskich doradców, zamieszkujących region Europy Środkowo-Wschodniej, którzy rozumieją zarówno brytyjską/irlandzką, jak i europejską kulturę, środowisko biznesowe, rynek oraz zwyczaje.

Jak możemy Państwu pomóc?

Oferujemy szeroki zakres usług w celu wsparcia nowych inwestorów w Zjednoczonym Królestwie i/lub Irlandii a także pomoc w dalszym rozwoju Państwa firmy na tych rynkach.

  • Usługi księgowe i kadrowo-płacowe - doradztwo w zakresie księgowości, outsourcing usług księgowych, outsourcing w zakresie procesów biznesowych (BPO), konsolidacji i raportowanie, rozwiązania kadrowo-płacowe, tymczasowe usługi księgowe
  • Audyt finansowy - ustawowe i nieustawowe audyty sprawozdań finansowych sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej lub na podstawie innych norm krajowych (np. US GAAP), badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Audyt wewnętrzny - kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, usługi audytu wewnętrznego
  • Doradztwo podatkowe - zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatki pośrednie, reprezentacja i rozstrzyganie sporów podatkowych
  • Doradztwo finansowe - doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, projekty due diligence, wycena firm i ich aktywów, w tym modelowanie planów finansowych, restrukturyzacja finansowa i rewitalizacja przedsiębiorstw

Wykraczając poza te standardowe rozwiązania, opracowaliśmy także program wsparcia dla brytyjskich/irlandzkich inwestorów w Polsce. Szczególnie pomocny będzie on dla przedsiębiorstw rodzinnych, działających wcześniej tylko na terytorium danego kraju, które zachęcane niskimi kosztami pracy, wysoką jakością usług i dobrą logistyką oferowaną przez Europę Środkowo-Wschodnią. chcą spróbować rozszerzyć zasięg swoich produktów na inne państwa.