W związku z ciągłymi zmianami przepisów finansowych, audyt pozostaje ważnym procesem, który pozwala zapewnić zaufanie i zachować standardy etyczne.

Mazars zapewnia:

 • Zorientowane podejście do audytu
 • Znajomość branży
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne
 • Skuteczną strukturę kontroli
 • Analizę najbardziej złożonych księgowych procesów w kontekście ekonomicznym
 • Nadzór każdego zlecenia przez wspólnika, który jest odpowiedzialny za danego klienta. Będzie on Państwa główną osobą kontaktową w Mazars.
 • Bieżącą komunikację z Państwa spółką i jej kierownictwem. Naszym celem jest jak najlepsze informowanie klienta oraz zapewnienie mu całkowitej kontroli nad wszystkimi etapami naszych prac, możliwości zadawania pytań i wprowadzania korekt do procesu w dowolnym momencie.

Mazars sprawdzi, czy informacje księgowe i finansowe spełniają wymogi ciągłości i przejrzystości. Nasze zespoły specjalistów podzielone w zależności od branży koncentrują się na potrzebach działalności klienta – strategii, operacjach i finansach – ponieważ chcemy nawiązać z klientem długotrwałe relacje biznesowe.

 

Czy Państwa firma potrzebuje wsparcia w zakresie coraz większych wymogów standardów rachunkowości?

Sprawdzimy, czy firma spełnia wymogi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w rocznych sprawozdaniach finansowych. W celu spełnienia tych wymogów, zapewniamy następujące usługi:

 • Badanie roczne
 • Przegląd ograniczony ksiąg za okres śródroczny
 • Badanie informacji finansowych pro forma
 • Analizę kompleksowych sytuacji księgowych
 • Podejście dostosowane do kraju i do branży

Posiadamy konkretną wiedzę merytoryczną w zakresie wielu złożonych zagadnień sprawozdawczości finansowej, takich jak:

 • Księgowanie instrumentów finansowych i optymalne struktury zabezpieczeń
 • Wycena opcji na akcje i zagadnienia księgowe związane z MSSF2
 • MSSF 3
 • Sprawozdawczość opisowa

Możemy również zapewnić doświadczonych specjalistów, którzy poprowadzą odpowiednie dla szkolenia, żeby wyjaśnić Państwa zespołowi finansowemu złożone wymogi MSSF czy polskich przepisów.