Audyt kontraktowy

Jeżeli potrzebują Państwo przedstawić dane finansowe dotyczące Państwa firmy dla celów konkretnej transakcji, na przykład przejęcia, możemy ocenić Państwa działalność w ramach audytu kontraktowego.

Nasi specjaliści przeprowadzą taki audyt w sposób niezależny, żeby upewnić się, że firma spełnia wymogi prawne i oczekiwania rynku – lecz również, żeby zoptymalizować sprawozdawczość finansową. W ramach zlecenia dostosowujemy nasze prace do potrzeb klienta, m.in. poprzez:

 

  • Pomoc w przygotowaniu do wejścia na giełdę
  • Sporządzenie informacji finansowych pro forma i zoptymalizowanych danych finansowych
  • Rozliczenie złożonych operacji (finansowanie, outsourcing)
  • Sprawdzenie, czy Państwa sprawozdania finansowe spełniają standardy MSSF/US GAAP
  • Sporządzenie i przegląd sprawozdania finansowego wydzielonej części przedsiębiorstwa
  • Opracowanie projektu polityki rachunkowości