Postępowanie zgodne z wartościami

Wartości, którymi się kierujemy, sięgają czasów naszych założycieli. To główne zasady, które stosujemy każdego dnia w odniesieniu do naszych klientów i szeroko pojętego społeczeństwa od ponad 70 lat. Jesteśmy przekonani, że pozostaną one fundamentem naszego zrównoważonego rozwoju przez kolejne lata i dekady. Nasze wartości odzwierciedlają dążenie do działania nieograniczającego się tylko do zgodności z przepisami i regulacjami.

Uczciwość
Dostarczanie najwyższej jakości usług jest wymogiem koniecznym, lecz nie miałoby to większego znaczenia bez moralnego rygoru, jaki zawdzięczamy sobie i naszym klientom. Uczciwość jest podstawą naszych relacji w ramach naszej organizacji oraz w kontaktach z naszymi klientami i interesariuszami. Aby zdobyć i pielęgnować zaufanie, zawsze musimy być uczciwi i bezpośredni. 

Odpowiedzialność
Zrównoważone firmy są odpowiedzialne. Wierzymy w odpowiedzialność za nasze prywatne i zawodowe postępowanie. Rozumiemy, że nasza praca ma wpływ na otoczenie, w którym działamy i staramy się je ulepszać.

Różnorodność i szacunek
Nasi klienci mają zaufanie do naszej wiedzy i kompetencji. Nasza siła tkwi w pracownikach. Szacunek dla każdej osoby i jej wyjątkowego wkładu jest znaczącym składnikiem naszej tożsamości. Cenimy różnice i różnorodność, wiedząc, że nowe perspektywy sprawiają, że nasza organizacja jest bardziej sprawiedliwa i silna. 

Doskonałość techniczna
We wszystkich naszych projektach i zadaniach zapewnienie najlepszej możliwej obsługi naszym klientom jest naszym absolutnym priorytetem. W związku z tym nieustannie dążymy do osiągnięcia doskonałości technicznej i najwyższej jakości we wszystkim, co robimy. Poprzez innowacje i rozwijanie talentów staramy się spełniać wszystkie oczekiwania naszych interesariuszy.

Niezależność
Niezależność zawsze była raison d'être i stanem umysłu Mazars. Niezależnie od tego, czy pracujemy jako audytorzy czy doradcy, niezbędne jest działanie niezależnie.

Zarządzanie
Od czasu naszego powstania trzy pokolenia liderów z powodzeniem przekazały nowe, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem oraz torując drogę ku lepszej przyszłości. Ciągłość i zarządzanie są kluczowymi składnikami naszego długofalowego rozwoju i rozwoju naszych klientów.

Od wartości do zachowań: nasz globalny kodeks postępowania

Nasz globalny kodeks postępowania jest praktycznym przewodnikiem pomagającym wszystkim naszym pracownikom, bez względu na wiek, stanowisko lub kraj, w radzeniu sobie z trudnymi wyborami i podejmowaniu właściwych decyzji, zgodnie z naszymi wartościami.

Jasno określa, kim jesteśmy, czego oczekujemy od naszych pracowników i jak traktujemy naszych klientów, interesariuszy i całe społeczności. W skomplikowanym i szybko rozwijającym się środowisku używamy go jako moralnego kompasu do codziennych czynności, wyznaczając granicę pomiędzy tym, co jest zalecane lub dopuszczalne, a tym, co mogłoby zagrozić naszej reputacji i zaufaniu do naszej firmy. Poważnie traktujemy wszelkie jego naruszenia i podejmujemy odpowiednie działania, aby kodeks ten był rygorystycznie przestrzegany. Czyniąc to, chcemy być zaufaną firmą działającą na rzecz wspólnego interesu, zaangażowaną w sprawy naszych klientów, naszych pracowników i całego społeczeństwa.

Działanie z zachowaniem zasad uczciwości
Sukces Mazars opiera się na naszej relacji zaufania z naszymi klientami i interesariuszami. Aby utrzymać i pielęgnować to zaufanie, musimy być zawsze uczciwi i bezpośredni.

Bycie odpowiedzialnym
Bierzemy odpowiedzialność za nasze prywatne i zawodowe postępowanie. Dbamy o nasz wpływ na społeczności, w których pracujemy i staramy się wprowadzać pozytywne zmiany.

Szanowanie ludzi
Ludzie stanowią o sile naszej organizacji. Traktujemy wszystkich z szacunkiem, dlatego czują się docenieni ze względu na swoją różnorodność, niepowtarzalną perspektywę i ich wkład.

Dostarczanie najwyższej jakości
Naszym celem jest zawsze dostarczać pracę najwyższej jakości. Wprowadzamy innowacje i dbamy o rozwój naszych pracowników, aby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów i interesariuszy.

Niezależne myślenie
Jesteśmy zaufanymi doradcami. Nasze usługi doradcze są obiektywne i bezstronne. Cenimy naszą niezależność. Unikamy wszelkich relacji, które mogłyby odwrócić naszą uwagę od działania zgodnego z najwyższymi standardami zawodowymi.

Kształtowanie przyszłości
Mazars jest zrównoważonym biznesem. Budujemy długotrwałe relacje, zachęcamy do przedsiębiorczości i planujemy sukcesję.