Nasze wartości i zasady

Silne wartości stanowią rdzeń naszej organizacji od jej powstania. Przewodzą nam one w codziennych działalniach, stanowią podstawę dla wartości, które wyznają wszyscy partnerzy i zespoły w Mazars. Wartości te zebrane i uściślone zostały w tzw. „Chartre Mazars”, podpisywanej indywidualnie przez każdego partnera.

Uczciwość

Zasady moralne i etyczne podpowiadają nam, jak pracować i jak pomagać naszym klientom.

 

Odpowiedzialność

Traktujemy wyzwania naszych klientów jak nasze własne. Dbamy także o to, jak nasza praca wpływa na społeczność.

 

Różnorodność kulturowa i poszanowanie jednostek

Jesteśmy różnorodni, ale zjednoczeni – również przez granice międzynarodowe. Innowacja rodzi się dzięki zdrowej mieszance kultur i punktów widzenia. Różnice to coś, z czego czerpiemy siłę.

 

Doskonałość techniczna

Doskonałość techniczna jest jedną z podstawowych zasad wcielanych w życie na każdym poziomie w Grupie. Ciągłe poszukiwanie najwyższych standardów jakości służy nie tylko satysfakcji klientów,  udoskonalaniu linii biznesowych i rozwoju zawodowego pracowników – jest to również najwyższa gwarancja niezależności.

 

Niezależność

Zawsze myślimy niezależnie, a w naszej roli audytora i doradcy, zawsze działamy niezależnie.

 

Ciągłość

Mimo, że jedne twarze pojawiają się, a inne znikają, jedno pokolenie przekazuje stery kolejnemu. Nasze relacje, doświadczenie i wiedza trwają. Uczymy się z przeszłości, ale patrzymy w przyszłość.

 

Nasze zasady.

Nasze zasady pozostają w ścisłym związku z naszymi naczelnymi wartościami, które, z kolei, odzwierciedlają naszą wizję i kulturę.

W 2011, Mazars uruchomił projekt mający na celu określenie cech jego marki. Doprowadziło to do zdefiniowania głównych celów i kluczowych idei, które przekładamy na sposób funkcjonowania Mazars – jego unikatowość, wizję i wartości.

Kim jesteśmy?
Profesjonalistami o niezależnym myśleniu gotowymi by służyć na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego w skali lokalnej i globalnej.

Komu służymy?
Społeczności biznesowej rozumianej jako całość: światowym korporacjom, spółkom giełdowym i pozagiełdowym, małym i średnim przedsiębiorstwom, organizacjom z sektora publicznego i pojedynczym osobom.

Dla jakich celów?
Jako doradcy i audytorzy, promujemy najnowocześniejszą księgowość, efektywne i funkcjonalne struktury i organizacje, doskonałe wyniki i długoterminową wartość.

Czym się wyróżniamy?
Dostarczamy innowacyjne, dostosowane do potrzeb rozwiązania w skali globalnej klientom na rynku, który jest obecnie zbyt zastygły i podzielony (w przypadku MŚP) lub zbyt skoncentrowany (w przypadku dużych podmiotów);

Jak wywiązujemy się z zadań?
Łącząc niezawodność metodologii pochodzących z najbardziej zaawansowanych technik audytowych i doradczych z naszą zdolnością do wspólnego budowania i myślenia poza schematami oraz z wrodzonym poczuciem osobistej odpowiedzialności i wrażliwości.

Jak jesteśmy zorganizowani?
W formie partnerstwa globalnego, w którego sercu są ludzie,  które nastawione jest na współpracę, przejrzystość i wielodyscyplinowość powiązaną ze specjalistyczną wiedzą pochodzącą z bogatego doświadczenia.

Jakie są nasze fundamenty?
Przedsiębiorczość i duch ekipy, długoterminowa wizja i elastyczność, entuzjazm i siła.

Co jest naszą siłą napędową?
Zamiłowanie do tworzenia i do przekazania wiedzy przyszłym pokoleniom.

W co wierzymy?
W policentryczny świat czerpiący z różnorodności (kulturowej, intelektualne, zawodowej…)

Co lubimy?

  • Zdrowy rozsądek, bardziej niż z góry narzucone modele postępowania.
  • Otwartość bardziej niż przetarte szlaki.

 

Postęp kierowany zbiorową inteligencją.

Share