Mazars w skrócie

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną firmą specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym (1) i usługach doradczych.

Mazars korzysta z wiedzy 40 000 specjalistów – 24 000 specjalistów w 89 krajach i terytoriach zależnych w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars oraz 16 000 specjalistów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie poprzez Mazars North America Alliance.

(1) W przypadku gdy jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa krajowego

Najważniejsze fakty dotyczące Mazars na świecie:

 

photo Mazars for Good 1600 per 700.jpg

Creating Shared Value(s) 2017-2018 Annual Report

With our 2018 Yearbook, part of our 2017-2018 Group Annual Report, we take a step back and reflect on our international development and growth.

MNAA

Mazars North America Alliance

Mazars North America Alliance to umowa pomiędzy Mazars a pięcioma wiodącymi firmami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.