Mazars w skrócie

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną firmą specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym (1) i usługach doradczych.

Mazars korzysta z wiedzy 40 400 specjalistów – 24 400 specjalistów w 91 krajach i terytoriach zależnych w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars oraz 16 000 specjalistów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie poprzez Mazars North America Alliance.

(1) W przypadku gdy jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa krajowego

Najważniejsze fakty dotyczące Mazars na świecie:

 

Yearbook 1600 per 700.jpg

Striking the balance: 2018-2019 Annual Report

Looking to 2020, we see a bright future and many exciting prospects, but we know our stakeholders operate in testing times. That is why finding and maintaining the right balance resonates more than ever. With our 2019 Yearbook, we take the opportunity to reaffirm our commitment to accompanying our clients’ development, helping them navigate the complex environments in which they operate and grow in a sustainable way.

MNAA

Mazars North America Alliance

Mazars North America Alliance to umowa pomiędzy Mazars a pięcioma wiodącymi firmami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.