Mazars w skrócie

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną firmą specjalizującą się w audycie, księgowości, doradztwie, podatkach i usługach prawnych. Pomagamy dużym międzynarodowym grupom, firmom rodzinnym i małym przedsiębiorstwom, inwestorom prywatnym i instytucjom publicznym na każdym etapie ich rozwoju.

Najważniejsze fakty dotyczące Mazars na świecie:

 

photo Mazars for Good 1600 per 700.jpg

Creating Shared Value(s) 2017-2018 Annual Report

With our 2018 Yearbook, part of our 2017-2018 Group Annual Report, we take a step back and reflect on our international development and growth.