Wycena

Mazars może pomóc wycenić inwestycje, przedsiębiorstwo i majątek. Być może potrzebne będą prognozy dotyczące skutków finansowych restrukturyzacji przedsiębiorstwa lub ustalenie wartości aktywów w trakcie tego procesu.

Możemy pomóc w alokacji ceny podczas operacji nabycia lub zrozumieniu własnych kosztów i zysków. Oferujemy coś więcej niż same obliczenia.

Nasza współpraca ma na celu:

  • Zrozumienie Państwa działalności i branży - potencjalnych klientów i rynków zbytu
  • Rozpoznanie dynamicznych czynników wyceny
  • Analizę wyników operacyjnych w przeszłości i prognozę przyszłych wyników finansowych
  • Stosowanie stopy dyskontowej i mnożników
  • Zastosowanie podejścia systemowego
  • Przetestowanie dokładności i wrażliwości modeli biznesowych

Share