Usługi transakcyjne

Zespół doradztwa transakcyjnego Mazars ma niezbędne umiejętności i doświadczenie we wszystkich aspektach transakcji, w tym wyceny, due diligence i wsparcia dla przedsiębiorstw osiągających słabsze wyniki oraz pomocy w sprawach spornych.

Przeprowadzamy przeglądy ksiąg oraz sprawdzamy zgodność z wymogami bankowymi i obowiązkami sprawozdawczymi. Klienci Mazars obejmują nabywców, sprzedających i finansistów.

Naszym celem jest nawiązanie długotrwałych relacji z klientem i zapewnienie kompetencji merytorycznych i zagwarantowanie pewności, której Państwo potrzebują. Możemy dostosować nasze usługi do konkretnej transakcji jednocześnie zapewniając zgodność z przepisami i spełniając wymogi poufności i etyki.

W ramach grupy Mazars stworzyliśmy zespół ponad 200 ekspertów i 30 partnerów, którzy specjalizują się w świadczeniu usług dla dużych grup kapitałowych, spółek o średniej kapitalizacji i prywatnych inwestorów.

Nasi specjaliści doradztwa transakcyjnego mogą korzystać ze specjalistycznej wiedzy audytorów, doradców i ekspertów podatkowych w Europie, Azji, USA, Ameryce Łacińskiej, krajach Bliskiego Wschodu i w Afryce.

Jako w pełni zintegrowana organizacja możemy zapewnić usługi dostosowane do danej branży. Doświadczony partner nadzorujący realizację zlecenia zagwarantuje koordynację naszych usług i wybór zespołu, który jest najlepiej przygotowany do danego zadania.

Wsparcie w zakresie sporów sądowych

Ażeby poznać przyczyny korekty ceny lub założenia klauzuli gwarancyjnej lub odszkodowawczej albo uzyskać pomoc doradców prawnych lub wsparcie podczas arbitrażu i postępowania sądowego

Finanse przedsiębiorstw

Nasi doradcy w zakresie finansów przedsiębiorstw pomogą Państwu przeprowadzić z sukcesem każdą transakcję. Współpracowaliśmy z wieloma klientami z różnych sektorów, w tym z małymi firmami oraz międzynarodowymi korporacjami i ich filiami.

Fuzje i przejęcia

W przypadku operacji przejęcia, Mazars może zbadać sytuację finansową, prawną i podatkową przedmiotu transakcji.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

W sytuacji, gdy Państwa firma przechodzi trudności, konieczne jest rozwiązanie wszelkich zagadnień związanych z działalnością, w celu dalszego osiągania zysków. Spółka może potrzebować restrukturyzacji np. w zakresie poprawy struktury organizacyjnej lub zwiększenia wydajności wewnętrznych działań.

Wycena

Mazars może pomóc wycenić inwestycje, przedsiębiorstwo i majątek. Być może potrzebne będą prognozy dotyczące skutków finansowych restrukturyzacji przedsiębiorstwa lub ustalenie wartości aktywów w trakcie tego procesu.

Usługi podatkowe

Mazars może pomóc przy każdym rodzaju transakcji, czy będzie to refinansowanie, restrukturyzacja czy nabycie

Share