Wsparcie w zakresie sporów sądowych

Ażeby poznać przyczyny korekty ceny lub założenia klauzuli gwarancyjnej lub odszkodowawczej albo uzyskać pomoc doradców prawnych lub wsparcie podczas arbitrażu i postępowania sądowego

Mazars jest przygotowany, by:

  • Zapewnić ekspertyzę finansową podczas sporu
  • Ustalić przyczyny szkody i ocenić poniesione straty
  • Udokumentować stan faktyczny, żeby poprzeć Państwa argumenty w sprawie
  • Dostarczyć opinię finansową biegłego podczas arbitrażu lub postępowania sądowego

Share