Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

W sytuacji, gdy Państwa firma przechodzi trudności, konieczne jest rozwiązanie wszelkich zagadnień związanych z działalnością, w celu dalszego osiągania zysków. Spółka może potrzebować restrukturyzacji np. w zakresie poprawy struktury organizacyjnej lub zwiększenia wydajności wewnętrznych działań.

Mazars może przeprowadzić przegląd działalności w celu zidentyfikowania nieskutecznych procedur i zredukowania kosztów. Jesteśmy w stanie zidentyfikować nierentowne segmenty operacyjne, oddziały lub filie jak również słabe punkty systemów, procedur czy kontroli.

W trakcie restrukturyzacji pomagamy poprzez:

  • Określenie i wdrożenie całościowego strategicznego planu przekształcenia i restrukturyzacji
  • Przygotowanie terminarza priorytetów do celów restrukturyzacji
  • Zapewnienie konsultacji na każdym etapie restrukturyzacji
  • Zapewnienie konsultacji w kwestiach związanych z upadłością

Możemy również pomóc uniknąć ryzyka w przyszłości poprzez:

  • Wyjaśnienie przyczyn trudności firmy w przeszłości
  • Ocenę krótko- i długoterminowej rentowności Państwa firmy
  • Sporządzenie krótko- i długoterminowych prognoz finansowych i rachunków przepływów pieniężnych
  • Opracowanie narzędzi operacyjnych i raportów dotyczących działalności
  • Wyszukiwanie partnerów biznesowych oraz możliwości fuzji i przejęć

Share