Fuzje i przejęcia

W przypadku operacji przejęcia, Mazars może zbadać sytuację finansową, prawną i podatkową przedmiotu transakcji.

Przedstawimy możliwie najpełniejszy obraz jego wyników w przeszłości oraz prognozowaną rentowność, jak również strukturę finansową. Pomożemy Państwu zawrzeć odpowiednie klauzule finansowe w umowach.

Share