Podatki

Mazars jest globalną, zintegrowaną firmą obecną na największych rynkach świata. Dzięki naszej międzynarodowej obecności rozumiemy złożoność systemów podatkowych we współczesnej globalnej gospodarce.

Świadczymy usługi doradcze zarówno w zakresie podatków lokalnych, jak i międzynarodowych. Współpracujemy z globalnymi przedsiębiorstwami prywatnymi jak również europejskimi spółkami notowanymi na giełdach, ale także z przedsiębiorstwami krajowymi i wybranymi klientami indywidualnymi.

Niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, jesteśmy gotowi służyć Państwu naszą wiedzą.

Oferujemy doradztwo w zakresie zgodności podatkowej oraz inne usługi doradztwa podatkowego świadczone przez nasze (między)narodowe zespoły doradztwa podatkowego. Jesteśmy przygotowani, by służyć Państwu specjalistyczną pomocą, jeśli chodzi o fuzje i przejęcia, ceny transferowe czy nowe operacje finansowe za granicą. Łączymy tę wiedzę z praktyką Grupy Mazars w zakresie orzecznictwa europejskich sądów i doświadczeniem w międzynarodowych transakcjach na rynku nieruchomości.

Eksperci Mazars mogą pomóc Państwu, m.in.:

  • Ustalić optymalną pod względem podatkowym formę prowadzenia działalności za granicą,
  • Ustalić sposób finansowania Państwa działalności za granicą przy zastosowaniu krajowych przepisów prawa podatkowego,
  • Zarządzać efektywną stopą podatku i koordynacją transakcji w czasie,
  • Dostarczyć usługi w zakresie doradztwa podatkowego dla obywateli zagranicznych oddelegowanych do pracy w Polsce

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Od 1 stycznia 2016 r. polscy przedsiębiorcy (zarówno podatnicy CIT, jak i PIT) uzyskali możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Bieżące doradztwo podatkowe

Dział Doradztwa Podatkowego Mazars oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi wsparcia merytorycznego we wszelkich obszarach opodatkowania jakie mogą pojawiać się w bieżącej działalności przedsiębiorców.

Doradztwo transakcyjne i projekty due diligence

Wsparcie w zakresie doradztwa transakcyjnego obejmuje pełen zakres usług niezbędnych w toku przeprowadzenia transakcji, poczynając od opracowywania optymalnych podatkowo struktur nabycia do wsparcia w przeprowadzeniu i zamknięciu transakcji. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno projekty restrukturyzacyjne, wsparcie po stronie sprzedającego, jak i nabywcy.

Przeglądy podatkowe, opinie oraz wnioski o interpretacje

Dział Doradztwa Podatkowego Mazars proponuje swoim Klientom doradztwo zarówno w postaci kompleksowej analizy ich działalności pod kątem podatkowym, w postaci przeglądów podatkowych, jak i analizę wybranych zagadnień podatkowych w postaci opinii podatkowych.

Ceny transferowe

W dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych oraz systematycznie zwiększającej się liczbie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi zarówno międzynarodowymi jak i krajowymi, kluczowym celem doradztwa oferowanego przez Zespół Cen Transferowych Mazars jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego realizowanych przez Klientów operacji finansowych i gospodarczych.

VAT, akcyza oraz cło

Nasi doświadczeni doradcy podatkowi oraz specjaliści z zakresu podatków pośrednich, gwarantują kompleksową obsługę prawnopodatkową, opartą na gruntowej wiedzy oraz szerokiej znajomości praktyki orzeczniczej organów podatkowych i sądów.

Share