Doradztwo

Złożone otoczenie prawne i gospodarcze, w jakim działają współczesne przedsiębiorstwa, rodzi różnego rodzaju problemy i ryzyka.

Naszym celem jest trafne doradzanie przedsiębiorstwom w obszarach szczególnie na to ryzyko wrażliwych .

Zarządzanie efektywnością - Performance Management

W obliczu wzrastającej konkurencji, szybkich zmian wymagań klientów, postępującej globalizacji, gdzie koszty, czas, wynik, jakość itp. stają się kluczowymi czynnikami sukcesu, przedsiębiorstwa muszą ulepszać i stale podnosić efektywność swoich działań. Zarządzanie efektywnością (Performance Management) staje się jednym ze strategicznych elementów w osiąganiu założonych wyników i uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej.

Zarządzanie i usługi IT

Mazars oferuje wsparcie w codziennym prowadzeniu projektów organizacyjnych.
Pomagamy w usprawnianiu procesów biznesowych i systemów zarządzania finansowego począwszy od etapu planowania po wdrożenie.

Forensic i dochodzenia w sprawach nadużyć

Zespół Forensic i Dochodzeń w Sprawach Nadużyć Gospodarczych Mazars działa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści w zakresie dochodzeń w sprawach nadużyć gospodarczych i finansowych, posiadających doświadczenie w różnych dziedzinach, obszarach i krajach oraz będących w stanie rozwiązywać sprawy wykraczające poza granice jednego kraju.

Usługi doradztwa dla przedsiębiorstw

Czy chcą Państwo poprawić wydajność i wyniki działalności? Pracownicy Mazars mogą Państwu pomóc w usprawnianiu procesów biznesowych (BPI).
Doradzając wykorzystujemy nasze wypróbowane i przetestowane metody, które pomogą w uzyskaniu wartości dodanej w przedsiębiorstwie i umożliwią wprowadzenie korzystnych zmian.

Przywrócenie i odtworzenie działalności

Nasz zespół ds. przywrócenia i odtworzenia działalności doradza interesariuszom jak zwiększyć wartość ich inwestycji w firmy, które przechodzą trudności w obecnym kontekście gospodarczym.

Share