Ubezpieczenia

Branża ubezpieczeniowa staje w obliczu niepewnego, niestabilnego i bardzo złożonego otoczenia gospodarczego i finansowego, w którym następują znaczące zmiany regulacyjne. Na tym konkurencyjnym i ciągle zmieniającym się rynku, towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, fundusze emerytalne i brokerzy muszą stawiać czoła wielkim wyzwaniom. Zespoły specjalistów Mazars w zakresie ubezpieczeń wspierają klientów ubezpieczeniowych w mierzeniu się z bieżącymi zmianami.

Nasza wiedza

Insurance-1086x336.jpg

Nasza wiedza

Rozumiejąc potrzeby współczesnych firm działających w branży ubezpieczeniowej, Mazars...

Non life insurance

Nasze usługi

W odpowiedzi na oczekiwania w polskim sektorze ubezpieczeniowym, w którym zachodzą ciągłe...

Analizy i badania

Share