Nasze usługi

W odpowiedzi na oczekiwania w polskim sektorze ubezpieczeniowym, w którym zachodzą ciągłe zmiany, Mazars stworzył dedykowany temu sektorowi zespół ekspertów z wielu dziedzin. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować znajomość problematyki branży oraz szybkie, pragmatyczne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Usługi ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb

Dostarczanie rzetelnej informacji finansowej 

 • Audyt finansowy
  • Audyt prawny
  • Audyt na zlecenie
  • Finansowanie i płynność finansowa
  • Przestrzeganie norm i standardów (normy lokalne, MSSF, w tym MSSF 4 faza 2 US GAAP)
 • Usługi aktuarialne i ilościowe usługi finansowe
  • Inżynieria finansowa
  • Prace aktuarialno-ubezpieczeniowe
  • Wynagrodzenie i świadczenia pracownicze
  • Statystyka i modelowanie
  • Modelowanie - Wypłacalność II

Wdrożenie strategii 

 • Usługi doradztwa finansowego
  • Transakcja
  • Analiza due diligence po stronie nabywcy
  • Analiza due diligence po stronie sprzedającego
  • Modelowanie finansowe i wycena
  • Spory i arbitraż
  • Restrukturyzacja działalności
  • Finanse przedsiębiorstwa
 • Konsulting
  • Strategia
  • Przekształcenie roli CFO
  • Poprawa procesów biznesowych
  • Strategia i operacje IT
  • Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR)
  • Nadzór i zarządzanie ryzykiem
  • Zgodność z przepisami

Optymalizacja wyników finansowych 

 • Doradztwo i wsparcie księgowe
  • Konsolidacja i sprawozdawczość
  • Doradztwo i wsparcie księgowe
  • Usługi księgowe i rozwiązania awaryjne
  • Outsourcing procesów biznesowych
  • Raportowanie QRT do celów Wypłacalności II
 • Audyt systemów IT i wdrożenie
  • Wdrożenie systemów IT (diagnoza IT, wsparcie w wyborze rozwiązań IT i wdrożenie systemów informatycznych)
  • Badanie systemów informatycznych (kontrola bezpieczeństwa, przegląd procedur obsługi IT, ocena projektów IT, ocena struktury IT)
  • Kontrola transakcji IT (z naszymi narzędziami SCAN-D)
 • Usługi podatkowe
  • Zgodność z przepisami podatkowymi
  • Usługi doradztwa podatkowego
  • Podatek od osób prawnych / międzynarodowy podatek
  • VAT / Podatek pośredni
  • Usługi w zakresie cen transferowych
  • Podatek od zatrudnienia
  • Usługi związane z podatkiem dla pracowników zagranicznych
  • Struktury korporacyjne
  • Dotacje na badania i rozwój

Wzmocnienie kontroli wewnętrznej 

 • Optymalizacja procedur kontroli wewnętrznej
  • Mapowanie ryzyka
  • Wdrożenie procedur kontroli wewnętrznej
  • Sprawozdawczość dotycząca wyników kontroli wewnętrznej
  • Audyt wewnętrzny
  • Ocena i wdrożenie planu kontynuacji działania
 • Ocena dostawców usług
  • Przegląd kontraktów menedżerskich i zgodności dostawy
  • Ocena kontroli wewnętrznej dostawców usług
  • Ocena wymiany między dostawcami usług /klientem