Handel i produkty konsumenckie

Firmy działające w sektorze handlu i dóbr konsumenckich konfrontują się z szeregiem wyzwań: dużą konkurencją, silną presją na marże, inflacją cen towarów, globalnymi źródłami zaopatrzenia, koniecznością wzmocnienia identyfikacji marki i wdrożenia strategii różnicowania, poprawiając jednocześnie jakość obsługi klienta i rozwijając podejście wielokanałowe itd. Ponadto podmioty te muszą mierzyć się ze przekształceniami strukturalnymi.

Nasza wiedza

Shopping bag 1086 x 336.jpg

Nasza wiedza

Rozumiejąc problemy współczesnych firm działających w sektorze handlu i dóbr konsumenckich,...

Retail 1086 x 336.jpg

Nasze usługi

Podmioty działające w podlegającej ciągłym zmianom i przeobrażeniom branży handlu i...

Analizy i badania

Share