Handel i produkty konsumenckie

Firmy działające w sektorze handlu i dóbr konsumenckich konfrontują się z szeregiem wyzwań: dużą konkurencją, silną presją na marże, inflacją cen towarów, globalnymi źródłami zaopatrzenia, koniecznością wzmocnienia identyfikacji marki i wdrożenia strategii różnicowania, poprawiając jednocześnie jakość obsługi klienta i rozwijając podejście wielokanałowe itd. Ponadto podmioty te muszą mierzyć się ze przekształceniami strukturalnymi.

Nasza wiedza

Retail 2 1600 per 500px .jpg

Nasza wiedza

Rozumiejąc problemy współczesnych firm działających w sektorze handlu i dóbr konsumenckich,...

Retail 1600x500.png

Nasze usługi

Podmioty działające w podlegającej ciągłym zmianom i przeobrażeniom branży handlu i dystrybucji w...

Analizy i badania

Chcesz wiedzieć więcej?