Usługi biznesowe w Polsce

Branża usług wspólnych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie Polska jest pierwszym w UE, a trzecim na świecie krajem pod względem liczby osób zatrudnionych w centrach usług wspólnych (SSC) i w outsourcingu procesów biznesowych (BPO).

Mimo, że inwestycje w tym sektorze przeprowadziło już wiele firm, wiążą się one z ryzykiem i ciągłym dążeniem do jak najefektywniejszego wykorzystania zasobów. Niezbędna przy tym jest bardzo dobra znajomość lokalnego rynku, w tym otoczenia prawnego i biznesowego.

ABSL przewiduje, że liczba pracowników w branży SSC/BPO w Polsce przekroczy w pierwszym kwartale 2019 roku 300 000 osób. Inwestorów do Polski przyciąga wyspecjalizowana i wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, posługująca się w zaawansowanym stopniu językami obcymi. Co więcej, dużo niższe koszty pracy i atrakcyjny system podatkowy są dodatkowymi argumentami przemawiającymi za tworzeniem w Polsce centrów usług wspólnych.

Mazars, jako doświadczona i zintegrowana firma audytorsko-podatkowa, obecna jest w Polsce od 1992 roku. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, które może okazać się nieocenione dla zagranicznych i krajowych inwestorów. Oferujemy szereg usług, zarówno dla firm planujących inwestycje w Polsce, ale także dla spółek już działających na polskim rynku.

Faza zakładania firmy:

Doradztwo SSC 

 • Standaryzacja i centralizacja funkcji działów wsparcia
 • Projektowanie koncepcji centrów usług wspólnych, wdrożenie i zmiana modeli centrów usług wspólnych
 • Systemy ERP i wdrożenie aplikacji wsparcia
 • Projektowania, zmiana i zarządzanie jakością, wdrażanie technologii
 • Inżynieria procesów, zmiana procesów biznesowych
 • Migracje procesów

Faza operacji:

Usługi dla SSC i BPO:

 • Audyt (w razie braku konfliktu interesów)
 • Usługi podatkowe
 • Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna
 • Międzynarodowy i lokalny compliance w zakresie księgowości i podatków
 • Optymalizacja procesów
 • Usługi global mobility
 • Zarządzanie nadzorem
 • Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów

Usługi dla BPO:

 • Usługi księgowe i outsourcing
 • Wirtualna platforma Mazars dla BPO

Wydarzenie

European Captive Forum 1600x500.png

CEE Business Services Awards 2019

Mazars został Audytorem tegorocznej edycji CEE Business Services Awards, która odbyła się w dniach 30-31 stycznia 2019 r. w hotelu Intercontinental w Warszawie. Podczas tego wydarzenia, zostały nagrodzone najlepsze firmy operujące w sektorach SSC, CoEs, BPO i Digital Sourcing za wyjątkowe osiągnięcia w sektorze usług dla biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Była to już 7. edycja konkursu.

Chcesz wiedzieć więcej?