BSS

Globalizacja, technologia i zmieniające się oczekiwania klientów są zjawiskami wszechobecnymi, a najczęściej też przełomowymi. W związku z tym, przedsiębiorstwa poszukują nowych metod dostarczania wartości, dzięki którym utrzymają swoją konkurencyjną pozycję. Dla wielu światowych spółek oznacza to centralizację lub outsourcing takich usług biznesowych jak księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, IT oraz badania i rozwój.

Usługi biznesowe w Polsce

Branża usług wspólnych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie Polska jest pierwszym w UE, a trzecim na świecie krajem pod względem liczby osób zatrudnionych w centrach usług wspólnych (SSC) i w outsourcingu procesów biznesowych (BPO).

Usługi biznesowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Globalizacja, technologia i zmieniające się oczekiwania klientów są zjawiskami wszechobecnymi, a najczęściej też przełomowymi. W związku z tym, przedsiębiorstwa poszukują nowych metod dostarczania wartości, dzięki którym utrzymają swoją konkurencyjną pozycję. Dla wielu światowych spółek oznacza to centralizację lub outsourcing takich usług biznesowych jak księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, IT oraz badania i rozwój.

Share