Branże

Mazars posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w obszarze usług finansowych, przemyśle oraz usług z branży komunikacyjnej, handlu i produktów konsumenckich, transportu czy sektora medialnego. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby zrozumieć ich potrzeby i proponować innowacyjne rozwiązania pozwalające sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom.

Aby zaspokajać potrzeby swoich klientów w stale zmieniającym się środowisku biznesowym, Mazars stworzył dedykowany każdemu sektorowi zespół ekspertów dysponujących ogromną wiedzą i kapitałem intelektualnym.

W ten sposób łączymy nasze kwalifikacje zawodowe z odpowiednią wiedzą branżową, oferując Państwu
znajomość problematyki wielu branż oraz szybkie, pragmatyczne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Stosujemy to podejście we wszystkich biurach Mazars na całym świecie, dzięki czemu mogą Państwo skorzystać z doświadczenia globalnego zespołu gromadzącego specjalistów Mazars aż na sześciu kontynentach.

Stosujemy to podejście we wszystkich biurach Mazars na całym świecie, dzięki czemu mogą Państwo skorzystać z międzynarodowego doświadczenia naszych specjalistów na sześciu kontynentach.