Branże

Mazars posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w obszarze usług finansowych, przemyśle oraz usług z branży komunikacyjnej, handlu i produktów konsumenckich, transportu czy sektora medialnego. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby zrozumieć ich potrzeby i proponować innowacyjne rozwiązania pozwalające sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom.

Aby zaspokajać potrzeby swoich klientów w stale zmieniającym się środowisku biznesowym, Mazars stworzył dedykowany każdemu sektorowi zespół ekspertów dysponujących ogromną wiedzą i kapitałem intelektualnym.

W ten sposób łączymy nasze kwalifikacje zawodowe z odpowiednią wiedzą branżową, oferując Państwu
znajomość problematyki wielu branż oraz szybkie, pragmatyczne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Stosujemy to podejście we wszystkich biurach Mazars na całym świecie, dzięki czemu mogą Państwo skorzystać z doświadczenia globalnego zespołu gromadzącego specjalistów Mazars aż na sześciu kontynentach.

Stosujemy to podejście we wszystkich biurach Mazars na całym świecie, dzięki czemu mogą Państwo skorzystać z międzynarodowego doświadczenia naszych specjalistów na sześciu kontynentach.

BSS

Globalizacja, technologia i zmieniające się oczekiwania klientów są zjawiskami wszechobecnymi, a najczęściej też przełomowymi. W związku z tym, przedsiębiorstwa poszukują nowych metod dostarczania wartości, dzięki którym utrzymają swoją konkurencyjną pozycję. Dla wielu światowych spółek oznacza to centralizację lub outsourcing takich usług biznesowych jak księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, IT oraz badania i rozwój.

Telekomunikacja

Świat technologii, mediów i telekomunikacji charakteryzuje się wysoką dynamiką ze względu na nieustanne zmiany. Obecne trendy wywierają na firmach konieczność transformacji. Globalna społeczność Mazars skupia specjalistów z branży telekomunikacyjnej w celu omawiania wyzwań stojących przed sektorem i opracowywania rozwiązań z wykorzystaniem ich wiedzy technicznej.

Sektor wodny

Woda jest najważniejszym zasobem, a gospodarka wodna stanowi podstawowym wyzywanie dla naszej planety i jej populacji w XXI wieku, ponieważ globalne zapotrzebowanie wzrośnie, a zasoby zmniejszą się przynajmniej w niektórych regionach. Jest to wyzwanie globalne, które dotknie wszystkich ludzi i firmy w jakiś sposób w najbliższych 20-30 latach.

Transport i logistyka

Obecnie podmioty w branży transportowo-logistycznej działają w otoczeniu podlegającym głębokim przemianom: szybujące w górę ceny surowców, zaostrzenie wymogów regulacyjnych i środowiskowych, globalizacja i większa intensywność przepływu towarów między granicami z uwagi na otwarcie rynków dla konkurencji, rozwój branży e-commerce itp.

Ropa naftowa i gaz

W dzisiejszym świecie globalna presja geopolityczna i wysoce niestabilne rynki handlowe wymagają elastyczności. Na całym świecie branża naftowo-gazowa przygotowuje się do wprowadzenia długotrwałych, niższych cen ropy, co pociąga za sobą poważne zmiany w programach inwestycyjnych. Rozwój sektora gazu łupkowego wywarł, między innymi, ogromny wpływ na rynek. Konsolidacja rynku nabiera tempa. W ubiegłym roku odnotowano 500 transakcji fuzji i przejęć o łącznej wartości ponad 300 miliardów dolarów. Nadszedł czas, aby upewnić się, czy jest się przygotowanym na przyszłość i zapewniść maksymalne zyski z posiadanych środków.

Nieruchomości

Branża nieruchomości charakteryzuje się wysoką niestabilnością i uleganiem licznym naciskom. Niezwykle ważne jest, aby być rentownym w dzisiejszym niezwykle dynamicznym sektorze nieruchomości i angażować wszystkie jego zasoby, aby osiągnąć sukces.

Nasz zespół ekspertów wspiera branżę nieruchomości w tych obszarach od wielu lat. Doskonale rozumiemy specyfikę dzisiejszego, coraz bardziej wymagającego rynku nieruchomości oraz dbamy o długoterminowy sukces naszych klientów i osiągnięcie maksymalnej rentowności.

Media

Nie ma chyba żadnej innej branży, która doświadczyła tak wielu zmian w ciągu ostatnich dwóch dekad, co sektor mediów. Pojawienie się mediów cyfrowych, mediów społecznościowych, treści tworzonych przez użytkowników oraz platform mobilnych zrewolucjonizowało sposób funkcjonowania branży medialnej.

Ubezpieczenia

Branża ubezpieczeniowa staje w obliczu niepewnego, niestabilnego i bardzo złożonego otoczenia gospodarczego i finansowego, w którym następują znaczące zmiany regulacyjne. Na tym konkurencyjnym i ciągle zmieniającym się rynku, towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, fundusze emerytalne i brokerzy muszą stawiać czoła wielkim wyzwaniom. Zespoły specjalistów Mazars w zakresie ubezpieczeń wspierają klientów ubezpieczeniowych w mierzeniu się z bieżącymi zmianami.

Bankowość

Sektor bankowy przechodzi obecnie jedne z najważniejszych zmian w swojej historii. Ostatnie wydarzenia stwarzają warunki rynkowe, w których instytucje finansowe będą musiały skupić się zarówno na podstawowym zarządzaniu bilansem, jak i innowacyjnym podejściu do pozyskiwania finansowania i zapewnieniu rentowności. Już skomplikowane otoczenie regulacyjne prawie na pewno stanie się bardziej wymagającym wobec uczestników rynku.

Motoryzacja i produkcja

Światowy rynek motoryzacyjny znajduje się w fazie wzrostu i nieustannie się rozwija. Jednakże nie wszędzie branża zmienia się w jednakowym tempie – w krajach zachodnich branża motoryzacyjna ma do czynienia z dojrzałym rynkiem, na który wpływ ma złożona i niestabilna sytuacja gospodarcza, gdzie wzrost napędzany jest przez wymianę pojazdów. Natomiast w krajach rozwijających się rynek oferuje wiele możliwości rozwoju, napędzanych przez szybko rosnącą klasę średnią i rozbudowę infrastruktury drogowej.

Share