Branże

Mazars posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w obszarze usług finansowych, przemyśle oraz usług z branży komunikacyjnej, handlu i produktów konsumenckich, transportu czy sektora medialnego. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby zrozumieć ich potrzeby i proponować innowacyjne rozwiązania pozwalające sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom.

Aby zaspokajać potrzeby swoich klientów w stale zmieniającym się środowisku biznesowym, Mazars stworzył dedykowany każdemu sektorowi zespół ekspertów dysponujących ogromną wiedzą i kapitałem intelektualnym.

W ten sposób łączymy nasze kwalifikacje zawodowe z odpowiednią wiedzą branżową, oferując Państwu
znajomość problematyki wielu branż oraz szybkie, pragmatyczne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Stosujemy to podejście we wszystkich biurach Mazars na całym świecie, dzięki czemu mogą Państwo skorzystać z doświadczenia globalnego zespołu gromadzącego specjalistów Mazars aż na sześciu kontynentach.

Stosujemy to podejście we wszystkich biurach Mazars na całym świecie, dzięki czemu mogą Państwo skorzystać z międzynarodowego doświadczenia naszych specjalistów na sześciu kontynentach.

Telekomunikacja

Świat technologii, mediów i telekomunikacji charakteryzuje się wysoką dynamiką ze względu na nieustanne zmiany. Obecne trendy wywierają na firmach konieczność transformacji. Globalna społeczność Mazars skupia specjalistów z branży telekomunikacyjnej w celu omawiania wyzwań stojących przed sektorem i opracowywania rozwiązań z wykorzystaniem ich wiedzy technicznej.

Sektor wodny

Woda jest najważniejszym zasobem, a gospodarka wodna stanowi podstawowym wyzywanie dla naszej planety i jej populacji w XXI wieku, ponieważ globalne zapotrzebowanie wzrośnie, a zasoby zmniejszą się przynajmniej w niektórych regionach. Jest to wyzwanie globalne, które dotknie wszystkich ludzi i firmy w jakiś sposób w najbliższych 20-30 latach.

Transport i logistyka

Obecnie podmioty w branży transportowo-logistycznej działają w otoczeniu podlegającym głębokim przemianom: szybujące w górę ceny surowców, zaostrzenie wymogów regulacyjnych i środowiskowych, globalizacja i większa intensywność przepływu towarów między granicami z uwagi na otwarcie rynków dla konkurencji, rozwój branży e-commerce itp.

Ropa naftowa i gaz

W dzisiejszym świecie globalna presja geopolityczna i wysoce niestabilne rynki handlowe wymagają elastyczności. Na całym świecie branża naftowo-gazowa przygotowuje się do wprowadzenia długotrwałych, niższych cen ropy, co pociąga za sobą poważne zmiany w programach inwestycyjnych. Rozwój sektora gazu łupkowego wywarł, między innymi, ogromny wpływ na rynek. Konsolidacja rynku nabiera tempa. W ubiegłym roku odnotowano 500 transakcji fuzji i przejęć o łącznej wartości ponad 300 miliardów dolarów. Nadszedł czas, aby upewnić się, czy jest się przygotowanym na przyszłość i zapewniść maksymalne zyski z posiadanych środków.

Nieruchomości

Branża nieruchomości charakteryzuje się wysoką niestabilnością i uleganiem licznym naciskom. Niezwykle ważne jest, aby być rentownym w dzisiejszym niezwykle dynamicznym sektorze nieruchomości i angażować wszystkie jego zasoby, aby osiągnąć sukces.

Nasz zespół ekspertów wspiera branżę nieruchomości w tych obszarach od wielu lat. Doskonale rozumiemy specyfikę dzisiejszego, coraz bardziej wymagającego rynku nieruchomości oraz dbamy o długoterminowy sukces naszych klientów i osiągnięcie maksymalnej rentowności.

Media

Nie ma chyba żadnej innej branży, która doświadczyła tak wielu zmian w ciągu ostatnich dwóch dekad, co sektor mediów. Pojawienie się mediów cyfrowych, mediów społecznościowych, treści tworzonych przez użytkowników oraz platform mobilnych zrewolucjonizowało sposób funkcjonowania branży medialnej.

Ubezpieczenia

Branża ubezpieczeniowa staje w obliczu niepewnego, niestabilnego i bardzo złożonego otoczenia gospodarczego i finansowego, w którym następują znaczące zmiany regulacyjne. Na tym konkurencyjnym i ciągle zmieniającym się rynku, towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, fundusze emerytalne i brokerzy muszą stawiać czoła wielkim wyzwaniom. Zespoły specjalistów Mazars w zakresie ubezpieczeń wspierają klientów ubezpieczeniowych w mierzeniu się z bieżącymi zmianami.

Bankowość

Sektor bankowy przechodzi obecnie jedne z najważniejszych zmian w swojej historii. Ostatnie wydarzenia stwarzają warunki rynkowe, w których instytucje finansowe będą musiały skupić się zarówno na podstawowym zarządzaniu bilansem, jak i innowacyjnym podejściu do pozyskiwania finansowania i zapewnieniu rentowności. Już skomplikowane otoczenie regulacyjne prawie na pewno stanie się bardziej wymagającym wobec uczestników rynku.

Motoryzacja i produkcja

Światowy rynek motoryzacyjny znajduje się w fazie wzrostu i nieustannie się rozwija. Jednakże nie wszędzie branża zmienia się w jednakowym tempie – w krajach zachodnich branża motoryzacyjna ma do czynienia z dojrzałym rynkiem, na który wpływ ma złożona i niestabilna sytuacja gospodarcza, gdzie wzrost napędzany jest przez wymianę pojazdów. Natomiast w krajach rozwijających się rynek oferuje wiele możliwości rozwoju, napędzanych przez szybko rosnącą klasę średnią i rozbudowę infrastruktury drogowej.

Lotnictwo i obronność

Ekspansja międzynarodowej turystyki, która zwiększa się dwukrotnie co 15 lat, oraz rosnące standardy życia na całym świecie napędzają stały wzrost globalnego przemysłu lotniczego i obronnego. W związku z masowymi zamówieniami samolotów i zaciekłą konkurencją na coraz bardziej zglobalizowanym rynku nieustannie zmagającym się z ewolucją w parytecie euro i dolarach oraz konsolidacją branży, firmy z sektora lotniczego i obronnego stawiają czoła narastającej presji, aby zapewnić produkt lepszej jakości przy możliwie najniższych kosztach i coraz bardziej napiętych harmonogramach.

Share