Convaincre à l’oral ! || Skuteczna argumentacja werbalna - 6.04.2014

Mazars zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszeń, a w szczególności może odmówić rejestracji zgłoszenia osoby lub firmy prowadzącej działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w seminarium zostanie wysłane na adres email podany w formularzu rejestracyjnym nie później niż 5 dni przed datą spotkania.

Mazars se réserve le droit de sélectionner les demandes d’inscription, et en particulier le droit de refuser une demande d’inscription d’un particulier ou d’une entreprise exerçant une activité concurrente de celle de l’organisateur. La confirmation d’inscription au séminaire sera envoyée à l’adresse email indiquée dans votre formulaire d’inscription au plus tard 5 jours avant la date de l’évènement.

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.