Szkolenie | Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018 roku

Szkolenie pt.: "Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018 roku”, odbyło się 14 marca 2018 r. w siedzibie Mazars w Warszawie, przy ul. Pięknej 18.

Opis szkolenia:

Rok 2018 przyniósł daleko idące i przekrojowe zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Głównym założeniem nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatkowego, a zatem zapewnienie powiązania wysokości płaconego podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania dochodu, czyli miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

Podczas szkolenia zostały poruszone następujące kwestie:

  • zmiany od 1 stycznia 2018 r., m.in. wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci „zysków kapitałowych” połączone z zakazem kumulacji strat z tego źródła z wynikiem na działalności operacyjnej, rozszerzenie obowiązku wykazywania przychodu w przypadku świadczeń o charakterze nieodpłatnym,
  • zmiany w podatku dochodowym zawarte w innych projektach przygotowywanych przez rząd, m.in. możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej, zmiana statusu „małego podatnika”,
  • zmiany obowiązujące od 12 sierpnia 2017 r. (w tym tzw. jednorazowa amortyzacja środków trwałych), m.in. omówienie zasad korzystania z nowej ulgi podatkowej dotyczącej zakupu nowych środków trwałych.

Wykład poprowadził Robert Nowak, specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych.

Do udziału w spotkaniu zaprosilismy dyrektorów finansowych, główne księgowe, osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi w firmach, a także osoby zainteresowane pozyskaniem wiedzy na temat zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowy program jest dostępny w poniższym dokumencie.

Downloads

Share