XX Doroczna Konferencja Audytingu PIBR

Dwudziesta edycja Dorocznej Konferencji Audytingu była wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania profesjonalnych kontaktów.

Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 25-27 listopada w Jachrance i przebiegała pod hasłem „Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja”. Podczas konferencji omówione zostały zmiany zachodzące w zakresie biznesu i regulacji, wpływ technologii i przyszłość profesji biegłego rewidenta w Polsce.

Monika Kaczorek, Partner i Wiceprezes Zarządu Mazars Audyt oraz zastępca prezesa Polskiej Rady Biegłych Rewidentów poprowadziła sesję plenarną na temat wyzwań zawodu biegłego rewidenta – perspektywy polskiej i międzynarodowej. Natomiast Jarosław Bochenek, Partner i Członek Zarządu Mazars Audyt wziął udział w panelu dyskusyjnym, który złożony był z dwóch sesji tematycznych: „Etyka biegłego rewidenta i firm audytorskich w relacjach zewnętrznych” oraz „Etyka biegłego rewidenta w relacjach między firmami audytorskimi i wewnątrz firm audytorskich”.

Więcej informacji