XV Doroczna Konferencja Rachunkowości

Mazars został Partnerem Merytorycznym XV Dorocznej Konferencji Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2019 roku w Mikołajkach.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów i prezentacji związanych z rachunkowym i podatkowym zamknięciem roku z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych oraz zapoznać się z planowanymi zmianami w przepisach bilansowych i podatkowych.

Monika Kaczorek, biegły rewident, doradca podatkowy i partner Mazars wygłosiła wykład nt.

Sprawozdawczość elektroniczna i współpraca z biegłym rewidentem”

Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej organizatora .