XIV Doroczna Konferencja Rachunkowości

Joanna Sokołowska, Manager w Dziale Audytu Mazars była prelegentką XIV Dorocznej Konferencji Rachunkowości, która odbyła się w dniach 19-21 listopada 2018 roku w Jachrance.

Program konferencji objął następujące zagadnienia:

  • Elektronizacja sprawozdań finansowych – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od dnia 1.10.2018 r.;
  • Aspekty podatkowe i bilansowe związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018 z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji;
  • Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – wybrane zagadnienia;
  • Podatek od towarów i usług w 2018 r oraz zmiany na 2019 r.

Joanna Sokołowska poprowadziła wykład nt. zmian w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej:

  1. MSSF 9 – Instrumenty finansowe – prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem.
  2. MSSF 15 – Przychody umów z klientami.
  3. MSSF 16 – Leasing.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Chcesz wiedzieć więcej?