X Doroczna Konferencja Rachunkowości

W imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce mamy przyjemność zaprosić Państwa na X Doroczną Konferencję Rachunkowości, która odbędzie się w dniach 24 - 26 listopada 2014 r. w Giżycku.

   

Program konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1

24 listopada 2014 r. - poniedziałek

  • Zmiany w ustawie o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1100)
  • Kolejne zmiany w przepisach o rachunkowości w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek – omówienie wybranych regulacji Dyrektywy w kontekście obowiązku ich implementacji do ustawy o rachunkowości
  • Dostawy niefakturowane, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy - jak je wykazywać poprawnie i jakich błędów unikać przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych?
  •  Ordynacja podatkowa – zmiany planowane na rok 2015 i praktyczne sposoby przygotowania się do nich

 Dzień 2

25 listopada 2014 r. - wtorek

  •  Zmiany w podatku od towarów i usług
  •  Pozostałe istotne zmiany w VAT, które weszły w życie w 2014 r. (poparte najnowszymi stanowiskami organów podatkowych oraz sądów administracyjnych)

 Dzień 3

26 listopada 2014 r. - środa

  •  Najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  • Zmiany w podatku CIT i PIT w 2015 r.
  • Aktualne problemy w CIT i PIT

Podczas konferencji wystąpią m. in. Monika Kaczorek, partner i wiceprezes Mazars w Polsce oraz Kinga Baran, menedżer działu doradztwa podatkowego Mazars.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz warunki udziału znajdują się na stronie internetowej organizatora .

Chcesz wiedzieć więcej?