VII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG

Monika Nowecka, Partner i Wiceprezes Zarządu Mazars Polska, była prelegentką VII Kongresu CFO Spółek Giełdowych Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, który odbył się w dniach 24-25 października 2018 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

To wydarzenie, podczas którego uczestnicy mogą wymienić się doświadczeniami dotyczącymi pracy CFO spółek giełdowych oraz zdobyć wiedzę pomocną w zarządzaniu spółką.

Program wydarzenia

Dwudniowe spotkanie w gronie CFO czołowych spółek giełdowych rozpoczęły cztery dyskusje panelowe, podczas których zastanawiano się nad finansowaniem rozwoju spółki (perspektywy rozwoju rynku kapitałowego, nowe możliwości „starych” form finansowania, alternatywne metody finansowania, zarządzanie nadwyżkami finansowymi), nowymi wyzwaniami regulacyjnymi (najważniejsze zmiany regulacyjne, najnowsze zmiany w prawie podatkowym, doradztwo podatkowe w zmieniającym się otoczeniu) oraz ograniczaniem kosztów (koszty, których nie musisz mieć w kosztach, poziom kosztów a zasady sprawozdawczości finansowej, czy da się oszczędzić na kosztach pracy, koszt ryzyka i ryzyko kosztów). Poruszono również zagadnienia związane z cyfryzacją, a w szczególności takie zagadnienia, jak: nowe modele biznesowe, fintech w służbie spółek publicznych, analiza big data na rynku finansowym, narzędzia IT ułatwiające transformację cyfrową. W panelach udział wzięli eksperci oraz CFO, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Monika Nowecka wzięła udział w dyskusji panelowej i podzieliła się spostrzeżeniami na temat ograniczania kosztów, ich poziomów i ryzyka.

Drugiego dnia Kongresu odbył się cykl warsztatów tematycznych, które pozwoliły zdobyć bardzo narzędziową wiedzę, ułatwiającą podejmowanie codziennych wyzwań. Zajęcia praktyczne umożliwiły również dyskusję w kameralnym gronie z udziałem ekspertów rynku. Po lunchu odbyła się debata związana z zarządzaniem ryzykiem regulacyjnym (zarządzanie ryzykami niefinansowymi, bezpieczeństwo prawne członków władz spółki, przygotowanie spółki do nowych regulacji).

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji na temat Kongresu znajdą Państwo na stronie SEG.