The BSS Tour

The BSS Tour Bydgoszcz: F&A bez tajemnic to czwarte już spotkanie realizowane w ramach ogólnopolskiego cyklu konferencji organizowanego przez Fundację Pro Progressio. Konferencja odbyła się we wtorek, 11 września 2018 r. w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy.

Tematyką wydarzenia były szeroko pojęte usługi finansowe i związane z nimi procesy. To właśnie ten dział świata biznesu stanowi jedną z głównych grup usług, które najczęściej podlegają outsourcingowi lub centralizacji w ramach centrów usług wspólnych.

Podczas wydarzenia wskazane były praktyczne zastosowania automatyzacji procesów oraz omówione największe wyzwania, przed którymi stoi polski i światowy rynek F&A. The BSS Tour Bydgoszcz miał na celu odkryć, opisać i przybliżyć obszar zagadnień związanych z procesami finansowo-księgowymi.

Na Forum Monika Nowecka, Partner zarządzająca Działem Usług Księgowych i Kadrowo-Płacowych Mazars była prelegentką panelu dyskusyjnego "Wyzwania i trendy na polskim rynku finansowo-księgowym".

"Technologia będzie się rozwijać i nas wspierać, ale to ludzie będą decydować o powodzeniu biznesu"

— powiedziała Monika Nowecka.

W panelu wzięli również udział:

- Violetta Małek -Dyrektor Zarządzająca , Gekko advisoryNOW
- Mikołaj Pluciński - Dyrektor Zarządzający, TMF Poland
- Monika Smulewicz - Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac, Grant Thornton

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie Forum.