Seminarium: Sprawozdanie z działalności jako istotny element komunikacji z rynkiem

Mazars oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych mają przyjemność zaprosić do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu 4 lutego 2015 roku w Sali NewConnect warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas spotkania, poruszymy zagadnienia dotyczące prawidłowego i rzetelnego przygotowania sprawozdania z działalności, aby przede wszystkim zwiększyć jego zawartość merytoryczną i przystępność informacji, dostosować zakres prezentowanych informacji do oczekiwań akcjonariuszy, przedstawić informacje przydatne dla otoczenia biznesowego oraz udostępnić informacje dotyczące CSR. Następnie, podczas dyskusji panelowej, omówimy zmiany czekające spółki w roku 2015 oraz kolejnych latach. Skoncentrujemy się na konsekwencjach ewentualnego braku zmian legislacyjnych, potrzebie raportów kwartalnych, informacjach jakie należy raportować i ich zakresie oraz wpływie europejskiej reformy audytu na raport roczny.

W seminarium udział wezmą Monika Kaczorek, partner i wiceprezes Zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o. oraz Monika Nowecka, partner i wiceprezes Zarządu Mazars Polska Sp. z o.o.

Seminarium skierowane jest do biur Zarządu, działów relacji inwestorskich oraz osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań z działalności w spółce.

Więcej informacji i rejestracja na stronie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.