Praktyczne aspekty rachunkowości Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

W dniu 26 maja 2015 r. w hotelu Mercure Grand Hotel odbędzie się warsztat pt. "Praktyczne aspekty rachunkowości Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych", który organizowany jest przez Financial Conferences. Mazars objął patronat merytoryczny nad tym wydarzeniem.

Warsztaty skierowane są do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi, a w szczególności do:

  • Zarządu
  • Członków zarządów ds. finansowych
  • Dyrektorów finansowych
  • Głównych księgowych
  • Kontrolerów finansowych
  • Ekspertów ds. rachunkowości
  • Pracowników departamentów rachunkowości

Warsztaty poprowadzą Monika Kaczorek, partner i wiceprezes zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o. oraz Monika Nowecka, partner i wiceprezes zarządu Mazars Polska Sp. z o.o.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie Financial Conferences.

Dokument

26.05.2015 - Praktyczne aspekty rachunkowości FIZ

26.05.2015 - Praktyczne aspekty rachunkowości FIZ