Nieoczywiste czynniki determinujące wartość spółki (transmisja online)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych było organizatorem konferencji "Nieoczywiste czynniki determinujące wartość spółki", która odbyła się 30 października 2019 roku w Sali FORUM Centrum Giełdowego przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.

Podczas konferencji, wspólnie z zaproszonymi ekspertami, omówione zostały zagadnienia dotyczące kapitału intelektualnego (czym jest kapitał intelektualny; jak zmierzyć kapitał intelektualny; metody zatrzymania kapitału intelektualnego w spółce). Następna sesja dotyczyła ładu korporacyjnego (jak można zdefiniować ład korporacyjny; jakich kodeksów ładu korporacyjnego powinna przestrzegać spółka; jakie obszary ładu korporacyjnego są ważne dla inwestorów).

W drugiej części spotkania, prelegenci dyskutowali na temat aktywów niematerialnych (najważniejsze składniki aktywów niematerialnych; aktywa niematerialne a wartość spółki; kruchość/stabilność wartości aktywów niematerialnych).

Na zakończenie uczestnicy poznali  pasywa niematerialne (czym są pasywa niematerialne; gdzie można znaleźć informacje o pasywach niematerialnych danej spółki; jak wyceniać pasywa niematerialne w krótkim, średnim i długim okresie).

W tej dyskusji udział wzięła Monika Kaczorek, Partner, Wiceprezes zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli działów prawnych i relacji inwestorskich, dyrektorów finansowych oraz Członków Zarządu spółek giełdowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora .